Sökning: "municipal elderly care"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden municipal elderly care.

 1. 1. Municipal elderly care : implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Författare :Karin Josefsson; Örebro universitet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 2. 2. Pharmacovigilance in municipal elderly care : From a nursing perspective

  Författare :Rose-Marie Johansson-Pajala; Lene Martin; Kerstin Jorsäter Blomgren; Johan Fastbom; Pernilla Hillerås; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; competence; computerized decision support systems; content analysis; drug monitoring; inter-professional collaboration; nurse; older person; patient; pharmacovigilance; pharmacovigilant activities; phenomenography; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Medication management constitutes a large part of registered nurses' (RNs) daily work in municipal elderly care. They are responsible for monitoring multimorbid older persons with extensive treatments, and they often work alone, without daily access to physicians. RNs’ drug monitoring is, in this thesis, based on the concept of pharmacovigilance. LÄS MER

 3. 3. The bright side of life : support in municipal elderly home care

  Författare :Margaretha Norell Pejner; Bodil Wilde; Margaretha Norell Pejner; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Emotion; elderly home care; intervention; priorities; support; registered nurse; older patients; serenity; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Registered nurses in municipal elderly home care have in some occasionsdifficulties in identifying the patients’ needs and prioritize intervention inaccordance with the patients’ preferences, which is to obtain social and emotional support. The overall aim was to explore and describe which supportive interventions registered nurses use in municipal elderly home care settings and if it is in agreement with the patient’s preferences. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care

  Författare :Petri J. Kajonius; Ali Kazemi; Bo Malmberg; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; quality; satisfaction; individualized care; äldreomsorg; äldreboende; nöjdhet; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care

  Författare :Petri Kajonius; Ali Kazemi; Bo Malmberg; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; quality; satisfaction; individualized care; äldreomsorg; äldreboende; nöjdhet; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. LÄS MER