Sökning: "municipal elderly care"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden municipal elderly care.

 1. 1. Municipal elderly care : implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Karin Josefsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 2. 2. Pharmacovigilance in municipal elderly care From a nursing perspective

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalen University Press

  Författare :Rose-Marie Johansson-Pajala; Lene Martin; Kerstin Jorsäter Blomgren; Johan Fastbom; Pernilla Hillerås; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; competence; computerized decision support systems; content analysis; drug monitoring; inter-professional collaboration; nurse; older person; patient; pharmacovigilance; pharmacovigilant activities; phenomenography; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Medication management constitutes a large part of registered nurses' (RNs) daily work in municipal elderly care. They are responsible for monitoring multimorbid older persons with extensive treatments, and they often work alone, without daily access to physicians. RNs’ drug monitoring is, in this thesis, based on the concept of pharmacovigilance. LÄS MER

 3. 3. The bright side of life : support in municipal elderly home care

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Margaretha Norell Pejner; Bodil Wilde; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Emotion; elderly home care; intervention; priorities; support; registered nurse; older patients; serenity;

  Sammanfattning : Registered nurses in municipal elderly home care have in some occasionsdifficulties in identifying the patients’ needs and prioritize intervention inaccordance with the patients’ preferences, which is to obtain social and emotional support. The overall aim was to explore and describe which supportive interventions registered nurses use in municipal elderly home care settings and if it is in agreement with the patient’s preferences. LÄS MER

 4. 4. The bright side of life : support in municipal elderly home care

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Margaretha Norell Pejner; Bodil Wilde; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Emotion; elderly home care; intervention; priorities; support; registered nurse; older patients; serenity; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Registered nurses in municipal elderly home care have in some occasionsdifficulties in identifying the patients’ needs and prioritize intervention inaccordance with the patients’ preferences, which is to obtain social and emotional support. The overall aim was to explore and describe which supportive interventions registered nurses use in municipal elderly home care settings and if it is in agreement with the patient’s preferences. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Petri Kajonius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; quality; satisfaction; individualized care; äldreomsorg; äldreboende; nöjdhet;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. LÄS MER