Sökning: "Malin Sundström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Malin Sundström.

 1. 1. De säger att nätbutik är bekvämt

  Författare :Malin Sundström; Högskolan i Borås; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; internet shopping; online store; convenience; convenient; consumer; internet customer; marketing;

  Sammanfattning : The starting point of this dissertation is the increasing number of Swedish consumers who use the Internet for shopping. Convenience is said to be an important ground for this choice. However, there are few studies that attempt to understand the true meaning of convenience. LÄS MER

 2. 2. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  Författare :Malin Sundström; Anna-Karin Edberg; Kerstin Blomqvist; Rämgård Margareta; Karin Josefsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Existentiell ensamhet; Sköra äldre personer; Vårdpersonal; Volontärer; Frivilligorganisationer; Enhetschefer; Vårdkontext; Stöd; Intervjuer; Case study; Innehållsanalys; Enkätstudie;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV). LÄS MER

 3. 3. Ungdomars attityder till postorder : Tre överraskningar i en

  Författare :Malin Sundström; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postorder; ungdomar; attityder; Företagsekonomi; marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ovarian Steroid Hormones, Emotion Processing and Mood

  Författare :Malin Gingnell; Inger Sundström-Poromaa; Mats Fredrikson; Johan Wikström; Larry Cahill; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; premenstrual dysphoric disorder; menstrual cycle; combined oral contraceptives; estrogen; estradiol; progesterone; ethinyl-estradiol; levonorgestrel; randomized clinical trial; placebo; fMRI; amygdala; ACC; insula; dlPFC; mPFC; IFG; MFG; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : It is known that some psychiatric disorders may deteriorate in relation to the menstrual cycle. However, in some conditions, such as premenstrual dysphoric disorder (PMDD), symptomatology is triggered mainly by the variations in ovarian steroid hormones. LÄS MER