Sökning: "Malin Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Malin Sundström.

 1. 1. De säger att nätbutik är bekvämt

  Författare :Malin Sundström; Högskolan i Borås; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; internet shopping; online store; convenience; convenient; consumer; internet customer; marketing;

  Sammanfattning : The starting point of this dissertation is the increasing number of Swedish consumers who use the Internet for shopping. Convenience is said to be an important ground for this choice. However, there are few studies that attempt to understand the true meaning of convenience. LÄS MER

 2. 2. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  Författare :Malin Sundström; Anna-Karin Edberg; Kerstin Blomqvist; Rämgård Margareta; Karin Josefsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Existentiell ensamhet; Sköra äldre personer; Vårdpersonal; Volontärer; Frivilligorganisationer; Enhetschefer; Vårdkontext; Stöd; Intervjuer; Case study; Innehållsanalys; Enkätstudie;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV). LÄS MER

 3. 3. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  Författare :Malin Sundström; Anna-Karin Edberg; Kerstin Blomqvist; Rämgård Margareta; Department of Nursing and Integrated Health Sciences; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV). LÄS MER

 4. 4. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd

  Författare :Malin Sundström; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Existentiell ensamhet; Sköra äldre personer; Vårdpersonal; Volontärer; Frivilligorganisationer; Enhetschefer; Vårdkontext; Stöd; Intervjuer; Case study; Innehållsanalys; Enkätstudie;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance ofthe care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies werequalitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitativewith a cross-sectional design (Study IV). LÄS MER

 5. 5. Ungdomars attityder till postorder : Tre överraskningar i en

  Författare :Malin Sundström; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postorder; ungdomar; attityder; Företagsekonomi; marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER