Sökning: "Anna-Karin Edberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Anna-Karin Edberg.

 1. 1. The nurse-patient encounter and the patients' state: Effects of individual care and clinical group supervision in dementia care

  Författare :Anna-Karin Edberg; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; demanding behaviour; mood; nursing home; clinical supervision; nursing care quality; patient care planning; support; nurse-patient relations; nursing care; Communication; dementia; quasi-experimental research; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : The aim of thesis was to investigate the nurse-patient encounter in dementia care (n=9 patients), functional and cognitive ability, behaviours and mood of the patients as well as the reliability of the instruments used (n=75 nursing home patients). A further aim was to investigate the effects on the aspects mentioned above of a one-year controlled intervention (individually planned care and clinical group supervision) on one ward (EW) in comparison to a control ward (CW), each housing 11 patients. LÄS MER

 2. 2. Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer : närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter

  Författare :Sofia Andersson; Margareta Brännström; Carl Johan Fürst; Olav Lindqvist; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care pathway; care professionals; end-of-life care; family members; older people; palliative care; residential care homes; residents; närstående; palliativ vård; särskilt boende; vårdpersonal; vårdplan; vård i livets slutskede; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund I Europa, blir det allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende i stället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Målet med palliativ vård för personer med livshotande sjukdom och deras närstående är att öka livskvaliteten och lindra lidande. LÄS MER

 3. 3. Leadership : person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes

  Författare :Annica Backman; David Edvardsson; Karin Sjögren; Hugo Lövheim; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leadership; organisation; person-centred care; psychosocial climate; work environment; nursing homes; nursing;

  Sammanfattning : Background: Swedish nursing home managers, who constitute the empirical focus of this thesis, hold overall operational responsibility for the nursing homes, which includes the care of residents, direct care staff and work environment. Aged care organisations are also expected to provide person-centred care. LÄS MER

 4. 4. “Doing things together” : Towards a health promoting approach to couples’ relationships and everyday life in dementia

  Författare :Therése Bielsten; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; John Keady; Anna-Karin Edberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Couplehood; Dementia; Everyday life; Intervention; Salutogenesis; Demens; Det vardagliga livet; Intervention; Parskap; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Background: Most people with dementia live in their own homes, often together with their partners, who become informal caregivers. Relationship quality and sense of couplehood can be threatened as a result of the transition from a mutually interdependent relationship to a caregiver-care-receiver relationship. LÄS MER

 5. 5. Inner strength as a health resource among older women

  Författare :Erika Boman; Regina Santamäki Fischer; Berit Lundman; Björn Nygren; Häggblom Anette; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Connectedness; creativity; flexibility; firmness; inner strength; old age; women;

  Sammanfattning : Background Long life does not inevitably mean more healthy years; older women have an increased risk of disabilities, diseases and adverse life events. Nevertheless, many older women experience health. This may be explained by possessing resources that promote health, despite adversities. Inner strength is seen as a resource as such. LÄS MER