Sökning: "Filosofins historia"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Filosofins historia.

 1. 1. Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Patrik Lundell; Lunds universitet.; Lund University.; Örebro universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 2. 2. Mellan åsikt och vittnesbörd : Amerika och Västerlandets arkaiska rötter

  Detta är en avhandling från Idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Biskopsgatan 7 223 62 Lund

  Författare :Fernando Flores; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; förnuftets historia; kommunikativa modeller; arkaisk; modern; 1500-talet; Västerlandet; Amerika; Europa; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Frågan om Amerikas kulturella ställning i förhållande till den övriga världen är av central betydelse för all forskning som berör Amerikas och det moderna Europas historia. Det här förhållandet har blivit påtagligare under senare tid beroende av vårt samhälles senare "kris" med det s. k. LÄS MER

 3. 3. Liberty Revisited. A Historical and Systematic Account of an Egalitarian Conception of Liberty and Legitimacy

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Lena Halldenius; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; welfare state; discrimination; subordination; socioeconomics; power; gender; Pettit; Wollstonecraft; Mill; Locke; Kant; equality; non-domination; liberty; legitimacy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har tre huvudsakliga mål. Det första är att argumentera för en tolkning av politisk frihet som innebär att frihet föreligger i den utsträckning man inte är dominerad av andra: frihet som icke-dominans. LÄS MER

 4. 4. Och de skall vara ett hjärta : konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt

  Detta är en avhandling från History of Science and Ideas

  Författare :Charlotte Christensen-Nugues; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of ideas; History of philosophy; Normandy; Cerisy; asceticism; individualism; sacrament; consensualism; canon law; Marriage; middle ages; Filosofins historia; idéhistoria; Medieval history; Medeltidens historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1100-talet utvecklades inom kanonisk rätt principen att makarnas samtycke är tillräckligt för att skapa ett giltigt äktenskap. Varken familj eller andra auktoriteter, inte ens kyrkliga, hade laglig bestämmanderätt över två personers giftermål. LÄS MER

 5. 5. Ett brännglas för tidens strålar : striden om Torgny Segerstedts docentur 1903

  Detta är en avhandling från Arken

  Författare :Eva Stohlander Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Theology; Teologi; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Torgny Segerstedt, den kände chefredaktören för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, hade utkämpat strider före nazismens tid. Som ung kallades han till docent till Lund på en underkänd avhandling. Disputationen hade ägt rum i maj 1903 vid den teologiska fakulteten i Uppsala. LÄS MER