Sökning: "subordination"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade ordet subordination.

 1. 1. Shifting Subordination Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta Infolog AB

  Författare :Anette Bolin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; interprofessional collaboration; social work; teaching; professions; jurisdiction; subordination; discretion;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the practice processes involved in colocated interprofessional collaboration. The study took place in a resource school where social workers and teachers collaborate on an everyday basis around children who are both in receiptof special educational support and interventions from social services. LÄS MER

 2. 2. The Highest Force Hypothesis : Subordination in Swedish

  Detta är en avhandling från Göteborg : Intellecta Infolog AB

  Författare :David Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; subordination; embedded V2; reported speech; exclamatives; V2 word order; V-to-C-movement; illocutionary Force;

  Sammanfattning : This study discusses subordination in Swedish from the perspective of three construction types that involve clauses that have traditionally been difficult to classify as unambiguous main or subordinate clauses: “embedded V2”-constructions, direct speech constructions, and exclamatives. A general hypothesis regarding subordination and "superordination” is proposed: The Highest Force Hypothesis. LÄS MER

 3. 3. Estnisk satsföljd och meningsstruktur

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för moderna språk

  Författare :Kirsi Höglund; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Estonian language; clause order; sentence structure; coordination; coordinator; conjunction; subordination; subordinator; subordinate clause; complement clause; adverbial clause; relative clause; direct speech; constructions; genres; text type; syntax; Estonian; Estniska;

  Sammanfattning : This thesis considers Estonian clause order and sentence structures in fiction, scientific prose, women’s magazines, newspapers and on private web pages. The material covers 4488 sentences exhibiting 197 more or less discrepant sentence structures. Recurrent constructions are clause enumerations, iterations, chains and webs. LÄS MER

 4. 4. Specific Language Impairment in Swedish: Grammar and Interaction

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kristina Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; interaction; mazes; subordination; word order; verb forms; grammar; Swedish; specific language impairment; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är lätt att förundras över hur snabbt och lätt barn lär sig behärska språket, med tanke på vilket komplicerat system det är. Barnet ska lära sig betydelser, ordböjningar och principer för hur ord kombineras, det ska behärska ljudsystem, artikulation, betoningsmönster och satsmelodi. LÄS MER

 5. 5. To Blend in or Stand out? - Hospital Social Workers' Jurisdictional Work in Sweden and Germany

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Manuela Sjöström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cross-national case study; health care; hospital social work; jurisdiction; profession; professional association; professional subgroup; subordination;

  Sammanfattning : This dissertation describes, analyses, and compares the means by which hospital social work associations in Sweden and Germany pursue their members’ professionalization through ‘jurisdictional work’. The time period covered by the research is 1989 through 2008. LÄS MER