Sökning: "Medeltidens historia"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Medeltidens historia.

 1. 1. De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Mathias Cederholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidens historia; Social and economic history; Medieval history; Social conflicts; Political culture; Peasant resistance; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : "They defended their Right: late medieval Peasant Resistance in Scania and Småland." The aim of this thesis is to explore in what ways peasants could resist and protest against authorities during the final decades of the Nordic late middle ages, the years 1490-1525. LÄS MER

 2. 2. Svenska städer i medeltidens Europa En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Gustafsson; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; the Middle Ags;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER

 3. 3. Några drag af medeltidens feodalsystem. Akademisk afhandling ... under inseende af mag. Vilhelm Eric Svedelius ... för philosophiska graden författad och utgifven af Edvard Braun ... framställes till offentlig granskning på Gustaviansla lärosalen d.10 juni 1851 p. v. t. f. m

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1851]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medeltidens feodalsystem med särskilt fästadt afseende på dess inflytelse uti Sverige. Afhandling som med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke under inseende af Wilhelm Eric Svedelius, ... för philosophiska graden författad och utgifven af Lorenz Georg Helén, södermanl. Sparfeldt. stipendiat e. o. cancellist uti kongl. finans departementets expedition till offentlig granskning framställes å den mindre gustavianska lärosalen, den 7 juni 1851 p. v. t. f. m

  Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt hos N. Marcus 1851. Lilla Nygatan, n:o 19

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1851]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Feudalism; Feodalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Föreställd hedendom. Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Gunnar Nordanskog; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Konsthistoria; Art history; Medeltidens historia; Medieval history; pre-Christian religion; Scandinavia; Middle Ages; Church art; Arkeologi;

  Sammanfattning : The thesis discusses Medieval Scandinavian art, in particular church doors and portals from 12th and 13th century Sweden and Norway. The entrance of the church was a demarcation of holiness, but also a meeting place for the local communities, where otherwise secular activities could be legitimatized by the ecclesiastical context. LÄS MER