Sökning: "Medeltidens historia"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Medeltidens historia.

 1. 1. Svenska städer i medeltidens Europa : En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Författare :Sofia Gustafsson; Göran Dahlbäck; Gabriela Bjarne Larsson; Dag Lindström; Garbriella Bjarne Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; History; Historia; the Middle Ags;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER

 2. 2. De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland

  Författare :Mathias Cederholm; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidens historia; Social and economic history; Medieval history; Social conflicts; Political culture; Peasant resistance; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : "They defended their Right: late medieval Peasant Resistance in Scania and Småland." The aim of this thesis is to explore in what ways peasants could resist and protest against authorities during the final decades of the Nordic late middle ages, the years 1490-1525. LÄS MER

 3. 3. Några drag af medeltidens feodalsystem. Akademisk afhandling ... under inseende af mag. Vilhelm Eric Svedelius ... för philosophiska graden författad och utgifven af Edvard Braun ... framställes till offentlig granskning på Gustaviansla lärosalen d.10 juni 1851 p. v. t. f. m

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Edvard Braun; Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medeltidens feodalsystem med särskilt fästadt afseende på dess inflytelse uti Sverige. Afhandling som med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke under inseende af Wilhelm Eric Svedelius, ... för philosophiska graden författad och utgifven af Lorenz Georg Helén, södermanl. Sparfeldt. stipendiat e. o. cancellist uti kongl. finans departementets expedition till offentlig granskning framställes å den mindre gustavianska lärosalen, den 7 juni 1851 p. v. t. f. m

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Lorenz Georg Helén; Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Feudalism; Feodalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medeltidens åkerbruk : agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1520

  Författare :Janken Myrdal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER