Sökning: "Östergötland"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade ordet Östergötland.

 1. 1. Östergötland "Västanstång" : Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese

  Författare :Staffan Helmfrid; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Västanstång; Lantbruk; Kulturlandskapet; Östergötland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Såld spannmål av kyrkotionden : Priser i Östergötland under Sveriges stormaktstid

  Författare :Göran Hansson; Olle Krantz; Magnus Lindmark; Johan Söderberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Economic history; price history; relative prices; wages; price cycles; Östergötland; food consumtion; price comparisons; price index; bad harvests; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The thesis presents annual price series for rye and barley in Östergötland during the period 1592-1735. Prices of wheat, oats, animal products, building materials, iron, nails, horse shoes and horse shoe nails from about the mid-17th century up to 1735 are also presented and analysed. LÄS MER

 3. 3. Bilder av betydelse : hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland

  Författare :Katherine Hauptman Wahlgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hällristningar; Sverige; Östergötland; bronsåldern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gods och landskap : Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562

  Författare :Johan Berg; Mats Widgren; Tomas Germundsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; estate; settlement; local society; Middle Ages; Östergötland; land ownership; aristocratic; property rights; genealogy; Human geography; Kulturgeografi; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This study examines landownership structures and settlement during the Middle Ages in the province of Östergötland in Sweden. It departs from a critical approach to the established view of social structure and property in the Scandinavian medieval society.The investigations are made at two levels. LÄS MER

 5. 5. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER