Sökning: "Medieval history"

Visar resultat 1 - 5 av 177 avhandlingar innehållade orden Medieval history.

 1. 1. Guds stat och maktens villkor Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Louise Berglund; Jan Lindegren; Jens E. Olesen; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; medieval history; politacal history; church history; Vadstena abbey; sermons; preaching; absolutis state; saints; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : Vadstena abbey was one of the most powerful religious institutions of Sweden in the Middle Ages. This thesis analyses two specific aspects of this position: the position of Vadstena abbey as an agent in the political space of the late Middle Ages, and the political ideals propagated by that institution. LÄS MER

 2. 2. Kungamakten och lagen : En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Fredrik Charpentier Ljungqvist; Olle Ferm; Lars Hermanson; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kingship; medieval Scandinavia; state formation; legal history; constitutional history; comparative method; historia; History;

  Sammanfattning : The dissertation is a comparative study of the expansion of law-regulated royal power in Denmark, Norway, and Sweden c. 1150–1350. LÄS MER

 3. 3. Svenska städer i medeltidens Europa En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Gustafsson; Göran Dahlbäck; Gabriela Bjarne Larsson; Dag Lindström; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER

 4. 4. Broken Order Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Gwendolyne Knight; Roger Andersson; Cordelia Heß; Lena Rohrbach; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Anglo-Saxon England; Early Christian Ireland; Shapeshifting; Historical Anthropology; Early Medieval European History; historia; History;

  Sammanfattning : Shapeshifting narratives appear in cultures all over the world, throughout human history. At each point, these narratives give expression to culturally contingent anxieties and preoccupations. LÄS MER

 5. 5. Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå

  Författare :Björn Åstrand; Jonas Lilequist; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Tortyr; diskurs; lagstiftning; rättsskipning; medeltid; tidigmodern tid; svensk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Legal history; Rättshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. LÄS MER