Sökning: "Enlightenment"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade ordet Enlightenment.

 1. 1. Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Victoria Höög; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; John Locke; Thomas Hobbes; postmodernism; modernity; women; political freedom; classical republicanism; human nature; reason; virtue; passions; Enlightenment; desire; David Hume; Charles de Montesquieu.; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att ge en översikt över cirka hundra år av europeisk intellektuell historia som lyfter fram nya aspekter av de klassiska tänkarna. Analysen av de fyra filosoferna Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Charles de Montesquieu syftar till att belysa en generell historisk process, nämligen hur den moderna människosynen växer fram i Europa. LÄS MER

 2. 2. Förnuftets auktoritet. Upplysning och legitimitet hos La Motte, Thorild och Kundera

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Robert Azar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; enlightenment; literature; legitimacy; reason; Europe; tradition; modernity; tragedy;

  Sammanfattning : Abstract Ph.D. dissertation at University of Gothenburg, Sweden, 2014 Title: Förnuftets auktoritet. Upplysning och förnuft hos La Motte, Thorild och Kundera English title: Authority of Reason. LÄS MER

 3. 3. Den livsupplysande texten : En läsning av N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Bosse Bergstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university; folk high school; rhetoric; deconstructive reading; pedagogical text; spiritual force; interaction; N F S Grundtvig; life enlightenment; Life enlightenment; Spiritual force; Interaction; Pedagogical text; Deconstructive reading; Rhetoric; Folk High School; University;

  Sammanfattning : N F S Grundtvig, 1783-1872, was the founder of the folkhögskola, ("Folk High School", Residential colleges of general, liberal education for adolescents and adults), but he also was a pastor, a poet, and a historian. The dissertation presents an overview of Grundtvig's pedagogical thoughts, including his ideas of both the folkhögskola and a Nordic University. LÄS MER

 4. 4. Reason and Utopia Reconsidering the Concept of Emancipation in Critical Theory

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Andreas Gottardis; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emancipation; Critical Theory; Jürgen Habermas; Frankfurt School; Enlightenment Philosophy; Enlightenment Skepticism; Deliberative Democracy; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : What does emancipation mean today? In political theory, the idea of emancipation has typically been understood as a process of rationalization involving the promotion of human rights or the historical overcoming of capitalism. However, in contemporary social criticism the earlier antagonism between liberalism and Marxism has largely been replaced by the conflict between Enlightenment thinking and Enlightenment critique. LÄS MER

 5. 5. Das eigensinnige Kind Schrecken in pädagogischen Warnmärchen der Aufklärung und der Romantik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jaana Kaiste; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; German language; didactic fiction; child literature; horror tales; Nursery and Household Tales; spinning tales; orality; literacy; intimidation; cruelty in child rearing; superstition; bogeyman; Perrault; W. and J. Grimm; Bechstein; Strobl; Enlightenment; Romantic; Tyska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; German; tyska;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how didactic fiction and writers of child literature of the 18th and 19th centuries tried to strike terror into their young listeners to make them obedient to the social and moral norms of adults. Particular attention is devoted to texts where children themselves function as protagonists. LÄS MER