Sökning: "EU labour rights"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden EU labour rights.

 1. 1. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Andreas Inghammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbete är centralt i det moderna samhället. Samtidigt står många människor av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. The European Social Dialogue in Perspective : : Its future potential as an autopoietic system and lessons from the global maritime system of industrial relations

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Ann-Christine Hartzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European social dialogue; ITF FOC campaign; EU labour rights; autopoietic systems; collective bargaining; EU social policy; international industrial relations; social objectives of the EU; Europeiska sociala dialogen; ITFs kampanj mot bekvämplighetsflagg; EU fackliga rättigheter; autopoietiska system; kollektiva förhandlingar; kollektivavtalssystem; arbetsmarknadsreglering i EU; EUs sociala målsättningar; internationella industrial relations; Rättsvetenskap; Law; European Social Dialogue; EU social objectives;

  Sammanfattning : Denna avhandling har tre utgångspunkter. Den första är den europeiska sociala dialogen (ESD), vilken har kritiserats för att sakna kapacitet för att förbättra arbetsvillkor i EU. LÄS MER

 3. 3. Collective Autonomy in the European Union : Theoretical, Comparative and Cross-border perspectives on the Legal Regulation of Collective Bargaining

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Andrea Iossa; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective autonomy; collective laissez-faire; collective bargaining; Italy; Sweden; industrial relations; European labour law; comparative labour law; collective labour rights; cross-border economic freedoms; freedom of establishment; posting of workers; decentralisation of collective bargaining; cross-border collective bargaining; cross-border collective action; komparativ rätt; arbetsrätt; EU-rättt; sverige; italien;

  Sammanfattning : ‘Collective Autonomy in the European Union’ explores the question of collective autonomy by investigating the relationship between collective bargaining and legal regulation and its current evolution in the national contexts and in the EU internal market. The thesis aims at achieving a comprehensive understanding of the notion, function and exercise of collective autonomy and collective bargaining, and it argues that collective autonomy and collective bargaining in contemporary Europe present challenges that alter their basic features. LÄS MER

 4. 4. Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning (Parents at work. A gender-critical study on the position of parents of young children in labour law)

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Jenny Julén Votinius; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour law; Gender studies; pregnancy; children; family friendly policies; parenthood; family life; employment; Swedish law; EC law; paid work; sex discrimination; equal treatment; gender; genusvetenskap; civilrätt; private law; EU-rätt; EU law; arbetsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar förvärvsarbetande småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. Utgångspunkten i avhandlingen är att arbetsrättens regler om föräldraskap, trots sitt tämligen starkt formulerade rättighetsskydd, i praktiken har en förhållandevis svag normativ position i arbetslivet och i arbetsrätten. LÄS MER

 5. 5. Integritetsfrågor i arbetslivet

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Annamaria Westregård; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour and employment law; emplyee privacy; human rights; testing; legal reasoning; legal actors; legal terminology; labour law; arbetsrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar ämnesområdet integritet i arbetslivet. Individer i ett modernt samhälle har anspråk på respekt eller icke angrepp inom sitt intresseområde. Arbetslivet utgör ett exempel på ett sådant område. LÄS MER