Sökning: "use of history"

Visar resultat 1 - 5 av 1342 avhandlingar innehållade orden use of history.

 1. 1. Bränsle för den moderna nationen Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget

  Författare :Helena Ekerholm; Bosse Sundin; Jonny Hjelm; Arne Kaijser; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; alternative fuels; ethanol; wood gas; energy policy; controversy; history of biofuels; alternative technology; social constructions of technology; socio-technical systems; political debate; socio-technical debate; history of technology; automotive history.; drivmedel; etanol; generatorgas; gengas; drivmedelsalternativ; biodrivmedel; förväntningar; kontrovers; sociotekniska system; sociala konstruktioner av teknik; alternativ teknik; politik; teknikdebatt; energipolitik; mellankrigstiden; andra världskriget; autarki; socioteknisk debatt; automobilhistoria; motorhistoria; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigate Swedish policy-making concerning promotion of wood gas and ethanol distilled from fermented sulphite lye as domestic fuel alternatives in the Interwar years and World War II. With a departure point in the theories of social constructions of technology (SCOT), the sociology of expectations and Thomas P. LÄS MER

 2. 2. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Rangnar Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; History of ideas; history of science; university history; Swedish university history; political science; literature studies; physics; concepts of science; perceptions of research; peer review; quality in science; research quality.;

  Sammanfattning : Rangnar Nilsson: Good science: How researchers’ conceptions of science expressed in peer review documents change in three different disciplines (God vetenskap: Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner). Ph.D. Dissertation in Swedish, with a summary in English. LÄS MER

 3. 3. Historien i politiken : Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-1994

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Axelsson; Jan Lindegren; Åsa Linderborg; Torbjörn Nilsson; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; history of historiography; identity; contemporary history; political history; historical culture; narrative; use of history; Sweden; Norway; European Union; political rhetoric; Swedish history; Norwegian history; European history; Swedish historians; Norwegian historians; debate on EU-membership; 20th century; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : In this dissertation the use of history in public debate in Norway and Sweden in relation to membership in the European Union (EU) 1990–1994 is examined. The purpose is to contribute with new knowledge about the relationship between politics and writing history, as well as describe the role of history in national and other identities. LÄS MER

 4. 4. Battlefields of memory The Macedonian conflict and Greek historical culture

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Erik Sjöberg; Daniel Lindmark; Mohammad Fazlhashemi; Antonis Liakos; Klas-Göran Karlsson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Greece; history; 20th century; historical culture; uses of history; Macedonian question; historiography; nationalism; genocide; identity politics; Grekland; historia; 1900-talet; historiekultur; historiebruk; den makedonska frågan; historiografi; nationalism; folkmord; identitetspolitik; historia; History;

  Sammanfattning : In 1991, a diplomatic controversy arose between Greece and the newly independent Republic of Macedonia, regarding naming, minority rights and the use of historical symbols. The claims of the new state to the name Macedonia and the historical heritage associated with it were perceived as a threat against Greek national identity and history itself. LÄS MER

 5. 5. Byggnaden som kunskapskälla The building as a source of knowledge

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, University of Gothenburg

  Författare :Gunnar Almevik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Architectural conservation; historic buildings; building survey; survey methods; historical sources; building documentation; mapping; architectural drawing; architectural analysis; forensic conservation; reconstruction; historical work process; traditional building craft;

  Sammanfattning : Buildings are indeed mute, yet many historians and architects claim that they can nevertheless speak. The challenge is to understand their language. This thesis examines the building as a source of knowledge. LÄS MER