Sökning: "labour market"

Visar resultat 1 - 5 av 504 avhandlingar innehållade orden labour market.

 1. 1. Home, Job and Space : Mapping and Modeling the Labor Market

  Författare :John Östh; Bo Malmberg; Lena Magnusson; Stewart Fotheringham; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Social and economic geography; GIS; ELMO; Estimated Labor Market Outcome; Estimated Labour Market Outcome; Accessibility; Access; Job Accessibility; Place; Employment; Unemployment; Labour; Labor; Labor Market; Labour Market; Topology; Local Labour Market Area; Modelling; Modeling; Spatial Modelling; Spatial Modeling; Spatial Mismatch; SMH; Mismatch; Commuting; Regionalization; Geography; Population Geography; Economic Geography; Time-geography; Space; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : How does space affect individuals’ outcome on the labor market? And how do we measure it? Beyond the notion of the labor market as a system of supply and demand, lays a society of individuals and workplaces, whose relationships are undeniably complex. This thesis aims to shed some new light on how to investigate and analyze the complex labor market relationships from a spatial perspective. LÄS MER

 2. 2. Från arbetsstatistik till konjunkturöversikt : arbetarfrågan och etablerandet av en statlig konjunkturbevakning i Sverige 1893-1914

  Författare :Sven Hellroth; Ronny Pettersson; Rodney Edvinsson; Benny Carlson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public monitoring system; business cycles; Swedish economy; Board of Trade; Board of Trade Labour Statistics Department; labour question; labour statistics; labour market; labour exchange; economic policy; unemployment; contra cyclical politics; economic barometers; konjunkturbevakning; ekonomisk översikt; konjunkturöversikt; arbetsmarknadsbevakning; ekonomisk barometer; krisbarometer; Kommerskollegium; arbetsstatistik; arbetsförmedling; Beckman; Elmquist; Huss; Palmstierna; Wavrinsky; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates the emergence and establishment of an early public monitoring system of the Swedish economy prior to the First World War. The study relies on a careful examination of the source materials with the view to map why and how the monitoring of the Swedish economy emerged, who demanded it, how the public supervision of the economy was organised and administrated and the results of the efforts. LÄS MER

 3. 3. Employment in New Firms : Mobility and Labour Market Outcomes

  Författare :Gulzat Zhetibaeva Elvung; Kristina Nyström; Guido Buenstrof; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; New firms; labour market entrants; wage penalty; job switchers; employment; long-term employment; stepping stone hypothesis; entrepreneurship; self-employment; Nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis studies the role of new firms in the labour market and uses Swedish data to analyze labour mobility in new firms, including both transitions of workers into and from new firms. In particular, it focuses on employees’ wages in new firms and post-new firm employment labour market outcomes as transitions into long-term employment and entrepreneurship. LÄS MER

 4. 4. Integrationen och arbetets marknad : Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 5. 5. Yrke, yrkesförändring och utslagning från arbetsmarknaden : en studie av relationen mellan förtidspension och arbetsmarknadsförändring

  Författare :Mikael Stattin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; disability pension; early retirement; early exit; health; occupations; labour market change; work; welfare;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to analyse if and to what extent changes in the labour market can be regarded as a factor influencing the risk of becoming a disabil­ity pensioner. Disability pension is a social security program operating in the nexus of work and welfare and is provided to people who, due to medical reasons, are limited in their work ability. LÄS MER