Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Agreement with Collective Nouns in English

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER

 2. 2. Reaching agreement in a management team : a study of social influence

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Marie Tomicic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agreement; decision-making; management teams; social influence; social influence mode; cognition; managerial cognition; groups; leadership; beslutsfattande; beslutsmetoder; företagsekonomi; sociologiska aspekter; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis deals with the question of how agreements are reached without consensus in management teams. It is argued that agreements should be viewed as a social influence phenomenon and that attention should be directed to the process of reaching agreements. LÄS MER

 3. 3. À la recherche de la morphologie silencieuse : sur le développement du pluriel en francais L2 écrit

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Malin Ågren; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; French; morphology; Processability Theory; development; Acquisition; Goldschneider and DeKeyser.; developmental sequences; SLA; Swedish; written language; L2; number agreement; stages of development;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the morphological development in written L2 French by Swedish learners. The thesis presents a detailed analysis of number marking and agreement in NPs and VPs, focusing mainly on the production of the morphemes –s (in NP) and the third person plural –nt (in VP). LÄS MER

 4. 4. Yrke, Status och Genus: En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad Occupation, Status & Gender - A sociological study of occupations on a segregated labour market

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ylva Ulfsdotter Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupation; status; prestige; prestige hierarchy; gender; social dass; income; education; symbolic capital; doxa;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of occupational prestige/ status with the purpose of describing and interpreting perceptions of occupational prestige. The analytical focus is the relationship between occupational prestige and gender. LÄS MER

 5. 5. X-ray absorption spectroscopy through damped coupled cluster response theory

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thomas Fransson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : For a fundamental understanding of the interaction of electromagnetic radiation and molecular materials, experimental measurements are to be combined with theoretical models. With this combination, materials can be characterized in terms of composition, structure, time-resolved chemical reactions, and other properties. LÄS MER