Sökning: "pronouns"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet pronouns.

 1. 1. Probes, pronouns and binding in the Minimalist Program

  Författare :Fredrik Heinat; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Grammar; probes; agree; pronouns; distributed morphology; syntax; minimalims; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Andra kapitlet redogör för konsekvenserna av att anta att inte bara huvuden utan också fraser är sonder. Slutsatsen är att det inte finns varken teoretisk eller empirisk anledning att behålla stipulationen att endast huvuden är sonder. LÄS MER

 2. 2. Personal Pronouns in Evaluative Communication

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Marie Gustafsson Sendén; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Personal pronouns represent important social categories; they are among the most common words in communication and are therefore highly interesting in studying psychological perspectives and relations. The aim of this thesis was to investigate whether pronouns are used in semantic contexts in a way that reflect psychological biases. LÄS MER

 3. 3. Nominal Morphology in Russian Correspondence 1700-1715 Part One - Part Two

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Isabelle Midy; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of the Russian language; morphology; nominal morphology; historical morphology; nomina; substantives; adjectives; pronouns; numerals; paradigm; paradigm shift; morphological change; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Slavic languages Russian language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Slaviska språk Ryska språket; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The materials examined here consist of 121 Russian letters dating from 1700-1715. The present study aims to  define a stage in linguistic evolution and analyze the morphological heterogeneity in the textual corpus. The letters are divided into three categories: private, semiofficial, and official. LÄS MER

 4. 4. Genus im Wandel Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bettina Jobin; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; German; Tyska; agreement; animacym contrastive linguistics; corpus linguistics; German; grammatical gender; grammaticalization; inflectional morphology; language change; non-personal agents; person reference; pronouns; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; animacy; contrastive linguistics; derivation; non-personal-agents; pronoun;

  Sammanfattning : This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language change. LÄS MER

 5. 5. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER