Sökning: "Longman Spoken American Corpus"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Longman Spoken American Corpus.

 1. 1. Agreement with Collective Nouns in English

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER

 2. 2. Syntactic variation in English quantified noun phrases with all, whole, both and half

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Maria Estling; Maria Estling Vannestål; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; syntactic variation; quantifiers; all; whole; both; half; linguistic factors; British English; American English; Australian English; grammaticalisation; totality; corpus; newspaper corpus; English; Engelsk språkvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the present study is to investigate syntactic variation in certain Present-day English noun phrase types including the quantifiers all, whole, both and half (e.g. a half hour vs. half an hour). LÄS MER