Sökning: "British English"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden British English.

 1. 1. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 2. 2. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER

 3. 3. Syntactic variation in English quantified noun phrases with all, whole, both and half

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Maria Estling; Maria Estling Vannestål; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; syntactic variation; quantifiers; all; whole; both; half; linguistic factors; British English; American English; Australian English; grammaticalisation; totality; corpus; newspaper corpus; English; Engelsk språkvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the present study is to investigate syntactic variation in certain Present-day English noun phrase types including the quantifiers all, whole, both and half (e.g. a half hour vs. half an hour). LÄS MER

 4. 4. The Subject of the Verbal Gerund : A Study of Variation in English

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Susanna Lyne; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; BNC; British National Corpus; corpus linguistics; genitive; genre; gerund; ing-form; Late Modern English; linguistic variation; multivariate analysis; possessive; prescriptivism; Present-day English; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study deals with variation between possessive/genitive and objective/plain forms of the subject of the verbal gerund clause (VGC) in Present-day and Late Modern British English, as in Would you object to my [me] paying her a visit? and Poor timing of spoonfuls can lead to the child’s [the child] feeling frustrated. According to the traditional prescriptivist view, the possessive/genitive form is the preferred variant. LÄS MER

 5. 5. Idioms Unlimited. A study of non-canonical forms of English verbal idioms in the British National Corpus

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Elisabeth Gustawsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English; idiom; corpus; transparency; isomorphicity; modification; derivation; permutation; non-canonical; figurative;

  Sammanfattning : The study is a corpus-based investigation of the semantic, lexical, and grammatical flexibility of English verbal idioms, focusing on qualitative analyses of examples of current British English usage. 300 verbal idioms - i.e. idioms that consist of a verb and a complement, e. LÄS MER