Sökning: "BNC"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet BNC.

 1. 1. The Subject of the Verbal Gerund : A Study of Variation in English

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Susanna Lyne; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; BNC; British National Corpus; corpus linguistics; genitive; genre; gerund; ing-form; Late Modern English; linguistic variation; multivariate analysis; possessive; prescriptivism; Present-day English; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study deals with variation between possessive/genitive and objective/plain forms of the subject of the verbal gerund clause (VGC) in Present-day and Late Modern British English, as in Would you object to my [me] paying her a visit? and Poor timing of spoonfuls can lead to the child’s [the child] feeling frustrated. According to the traditional prescriptivist view, the possessive/genitive form is the preferred variant. LÄS MER

 2. 2. Tag Questions in Fiction Dialogue

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Karin Axelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tag questions; fiction dialogue; direct speech; spoken conversation; pragmatics; corpus-based study; BNC; British English;

  Sammanfattning : This study investigates the use of tag questions (TQs) in British English fiction dialogue by making comparisons to spoken conversation. Data has been retrieved from two subcorpora of the British National Corpus (BNC): a Fiction Subcorpus and the demographic part of the spoken component. LÄS MER

 3. 3. On the Relative Order of Adverbs in the I-domain: A study of English and Swedish

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Fabian Beijer; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Relativized Minimality; Starke 2001 ; Cinque 1999 ; Minimalist Program; PAROLE; BNC; functional sequence; functional projection; functional head; hierarchical order; Swedish; English; I-domain; AdvP; adverb phrase; adverb; adverbial; syntactic features; word order; merge; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation is a theoretical and empirical investigation of the ordering of adverbs in the I-domain. Within the generative-minimalist framework, adverbs have traditionally been analysed as adjuncts, adjoined to the syntactic structure in semantically appropriate positions (e.g. Jackendoff 1972). LÄS MER

 4. 4. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 5. 5. Agreement with Collective Nouns in English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Magnus Levin; Växjö universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. LÄS MER