Sökning: "doxa"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet doxa.

 1. 1. Gendered journalism cultures : : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Social field; Doxa; women journalists;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 2. 2. The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Literature, Uppsala University

  Författare :Erik Bengtson; Mats Rosengren; Otto Fischer; Jon Viklund; Ekaterina V. Haskins; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; doxa; epistemology; post-truth rhetoric; Plato; Aristotle; Roland Barthes; Robert Hariman; Ruth Amossy; Mats Rosengren; rhetorical anthropology; rhetorical ontology; argumentation theory; autonomy; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop an epistemology of rhetoric in light of the apparent contemporary post-truth condition of society. Epistemology is hereby understood as concerned with principles for knowledge production within the academic discipline of rhetoric, as well as with an understanding of knowledge production in the public realm. LÄS MER

 3. 3. Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Lundin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; liberal adult education research; the distinctive character of liberal adult education; Pierre Bourdieu; doxa; consecration; capital; field; academia; scientification; emergence; consolidation; sociology of science; sociology of education; folkbildningsforskning; folkbildningens särart; Pierre Bourdieu; doxa; konsekration; kapital; fält; akademi; akademisering; framväxt; konsolidering; vetenskapssociologi; utbildningssociologi.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is treating how Swedish liberal adult education research (folkbildningsforskning) has emerged and consolidated. The concepts of doxa, consecration, capital and field of Pierre Bourdieu are used to reconstruct liberal adult education research as a social field. LÄS MER

 4. 4. Att bli bemött och att bemöta En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingegerd Gunvik-Grönbladh; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; appointment process; collegiality; academic positions; merits; peer review; expert judgment; applicant; social practice; theory of practice; cultural capital; habitus; doxa; practical sense; scientific skill; pedagogical skill; praxeological knowledge; co-optation; research university; degree university; Bourdieu.; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to contribute to further understanding of the academic appointment process explored and defined as participation in a collegial educational process. The appointment process for academic positions has historically been regulated by state authorities ever since the first university was established in Sweden and has continuously been questioned for necessity, procedure etc. LÄS MER

 5. 5. De mest lämpade – en studie av doktoranders habituering på det vetenskapliga fältet

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna Peixoto; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Doctoral students; Sweden; Bourdieu; academia; habitus; capital; reform; doxa;

  Sammanfattning : This thesis is about the university as a workplace. Essentially, it addresses postgraduate studies, doctoral students’ work conditions, and how these students are schooled to become researchers. LÄS MER