Sökning: "Grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet Grammatik.

 1. 1. Differential object marking in South Saami

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :David Kroik; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; South Saami; Saami; Object Position; Saami Grammar; South Saami Grammar; Differential Object Marking; Generative Grammar; Syntax; Semantics; Morphology; Grammar; sydsamiska; samiska; sydsamisk grammatik; samisk grammatik; objektsposition; differentiell objektsmarkering; generativ grammatik; syntax; semantik; morfologi; grammatik; språkvetenskap; language studies;

  Sammanfattning : This licentiate thesis investigates the case and the syntactic position of the direct object in South Saami. The focus is on plural direct objects, which have Differential Object Marking, a phenomenon in which the case alternates between different types of direct objects. LÄS MER

 2. 2. Social grammatik : mot en metod för en kritisk socialpsykologi och en teori om mentalvårdarens socialisation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms socialförvaltning

  Författare :Pär Nygren; Stockholms universitet.; [1977]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. V1 Declaratives in Spoken Swedish : Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern

  Detta är en avhandling från Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

  Författare :Maria Mörnsjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; spoken language; perception test; dynamicity; downstep; F0 slope; focal accent; narrative; discourse; topic; cohesion; V2; V1; prosody; information structure; declarative; Spec-CP; Nordiska språk språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svenskan är ett s.k. V2-språk, dvs. det tempusböjda verbet står på andra plats i en deklarativ sats (en påståendesats) oavsett vilken typ av led som står i satsens första position. LÄS MER

 4. 4. Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Maria Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arabic; Modern Standard Arabic; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semiotics; semantics; Grammatik; Baskien samt sumeriska; semantik; syntax; semiotik; Languages and literatures of Asia Minor; Caucasian languages and literatures; `an and `anna.; syntactic-semantic correlations; subordinate clause; functionalistic linguistics; sentential object complements; corpus-based study; complement-taking predicates; complementizer; complementation; complementiser; Basque; Sumerian; Språk och litteratur från Mellanöstern och Kaukasien;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Satser i objektsposition i modern standardarabiska. MODERN STANDARDARABISKA Arabiska talas idag av ca 200 miljoner mnniskor frn Marocko och Mauretanien i vster till Irak och Oman i ster. De talade varianterna av sprket skiljer sig t ganska mycket, men man har ett gemensamt skriftsprk. LÄS MER

 5. 5. De varietate generis et numeri in lingva Hebræorum præcipue et Arabum, specimen 1, quod cons. ampl. fac. philos. Ups. publicæ proponunt disquisitioni ... Carolus M. Agrell ... et Laurentius Dan. Gjölander, stipendiarius Björnståhlianus, Sudermannus. In audit. Gust. maj. d. XVI Apr. MDCCXCIV. h. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris viduæ direct. Johan Edman

  Författare :Carl Magnus Agrell; Uppsala universitet.; [1794]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hebrew language; Arabic language; Grammar; comparative and general; Grammar; Comparative and General; Arabic language; Hebrew language; Hebreiska språket; Arabiska språket; Grammatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER