Sökning: "urval"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade ordet urval.

 1. 1. Validering av urval

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Simon Wolming; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers, all of which are concerned with the validation of selection to higher education. In paper [I] student performance was observed for a period of three years with a sample of three different admission groups. LÄS MER

 2. 2. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 3. 3. Urval och utbildning av radiotelegrafister

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Börje Hällje; Stockholms högskola.; [1953]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Relativa betyg några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Håkan Andersson; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group-referenced marks; norm-referenced marks; criterion-referenced marks; marks; grades; grading; selection; employment qualifications; merits; Relativa betyg; grupprelaterade betyg; normrelaterade betyg; målrelaterade betyg; kriterierelaterade betyg; betyg; urval; anställningsmeriter; meriter;

  Sammanfattning : Denna avhandling, som i huvudsak är resultatet av ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen, består av fem delstudier (I-V) utförda under åren 1977-1991 samt en sammanfattande analysdel (VI). Avhandlingens syfte är att studera det unika svenska relativa betygssystemet, som infördes på försök i folkskolan i början av 1940-talet för att senare permanentas och även införas i enhets- och grundskolan samt slutligen även i gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Psykologen som utvecklare av skolorganisationen : redskap för urval eller jämlikhet?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Sven-Göran Servais; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skolpsykologi; Skolpsykologer; Skolan; Elevvård; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER