Sökning: "polis"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet polis.

 1. 1. Yrke: POLIS : Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

  Författare :Stefan Holgersson; Göran Goldkuhl; Johannes Knutsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polis motivation IT-system yrkeskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt när man studerar antalet utfärdade rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. LÄS MER

 2. 2. Att omskapa sin professionella identitet : Från polis till polislärare via intersubjektiva möten

  Författare :Bengt Bergman; Staffan Selander; Åsa Morberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; Police officer; Professional identity; Theory and practise; didaktik; lärare; polis; professionell identitet; yrkesutbildning; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This licentiate thesis builds on the assumption that there is a shift in professional perspective when a police officer takes on the task of a police teacher in the Police Basic Education Training Programme. This shift of perspective is described as a professional process as well as a learning process, and the investigation focuses the reshaping of one’s professional identity. LÄS MER

 3. 3. En oförvitlig polis? : Studier i polisetik

  Författare :Börje Ekenvall; Hanns von Hofer; Rolf Granér; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; police ethics; police officers; police trainees; misconduct; attitudes; discretion; code of silence; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the attitudes towards misconduct expressed by serving police officers and police trainees during the period 1999 – 2005. Almost 3,000 serving police officers and 800 police trainees have participated in questionnaire surveys and interviews focused on how they rank the seriousness of such behaviours and their own level of tolerance in relation to these behaviours as expressed from different perspectives. LÄS MER

 4. 4. Att bli polis : Från utbildningens förväntningar till gatans norm

  Författare :Otto Petersson; Mats Sjölin; Per Strömblad; Shirin Ahlbäck Öberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; autonomy; legalism; police culture; police education; socialization; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : As the principal user of legitimate force, the police play an important role in any society. The most obvious and important task is to guarantee that rules and laws will be respected, thereby preventing society from falling into chaos. LÄS MER

 5. 5. Det socio-polisiära handlingsnätet : om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Författare :Disa Edvall Malm; Maritha Jacobsson; Torbjörn Forkby; Kerstin Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER