Sökning: "fysiska test"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden fysiska test.

 1. 1. Surface coatings as xenon diffusion barriers on plastic scintillators Improving Nuclear-Test-Ban Treaty verification

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Physics and Astronomy, Uppsala University

  Författare :Lisa Bläckberg; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plastic scintillator; Radioxenon; Diffusion barrier; Surface coating; Atomic Layer Deposition; Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; Fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik; Physics with specialization in Applied Nuclear Physics; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : This thesis investigates the ability of transparent surface coatings to reduce xenon diffusion into plastic scintillators. The motivation for the work is improved radioxenon monitoring equipment, used with in the framework of the verification regime of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. LÄS MER

 2. 2. Characterization of Surfaces Designed for Biomedical Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emma Kristensen; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Physics; heparin; photoelectron spectroscopy; phosphorylcholine; biomaterial; quartz crystal dissipation; Fysik; fysik; Physics;

  Sammanfattning : In order to develop blood biocompatible materials a heparin surface and a phosphorylcholine (PC) functionalized polymer surface were characterized using photoelectron spectroscopy (PES). The formation of the heparin surface was studied by quartz crystal microbalance with dissipation monitoring (QCM-D). LÄS MER

 3. 3. Phase Transitions and Phase Formation of Hydrogen in Quasi-2D Lattices

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Olsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; hydrogen; finite-size effects; long-ranged interactions; superlattices; phase transitions; elastic interaction; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : The role of the dimensionality and strain state of metallic lattices on the phase behavior of dissolved hydrogen was explored. Metallic superlattices with well defined hydrogen absorption potential on the nm scale, were utilized as test systems. LÄS MER

 4. 4. Probing molecular adsorbates with core level spectroscopies : Electronic structure and bonding models

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Alexander Föhlisch; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; fysik; Physics;

  Sammanfattning : Resonantly excited X-ray emission spectroscopy has been applied to study the valence electronic structure of molecular adsorbates in an atom specific and orbital symmetry selective manner. In combination with ab initio cluster calculations, electronic structure and bonding models have been derived. LÄS MER

 5. 5. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER