Sökning: "Industriell arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 262 avhandlingar innehållade orden Industriell arbetsvetenskap.

 1. 1. Swedish Working Life Research : Formation and conceptual development of a research field in transition

  Författare :Carin Håkansta; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of working life research in Sweden by focusing on the conceptual and institutional evolution of the field. The analyses include the roles of the researchers and other actors as well as theories and processes that form and have formed working life research. LÄS MER

 2. 2. Från Balanced Scorecard till Balanserad styrning : En longitudinell studie av införandet av ett modernt managementkoncept inom en svensk kommun

  Författare :Kent Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Malmens manliga mysterium : En interaktiv studie om kön och tradition i modernt gruvarbete

  Författare :Eira Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen bidrar till förståelse för yrkeslivets betydelse för en uppdelning mellan män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Genom att belysa hur maskulinitet gestaltas och förhandlar i en mansdominerad industrikontext, som gruvarbete, kan vi förklara ordningar mellan män såväl som funktioner i en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Lärande nätverk : En social oas i utvecklingsprocessen

  Författare :Mats Holmquist; Göran Olsson; Lennart Svensson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 5. 5. Knäcka koderna : Praxis kring kön, industriell organisation och ledarskap

  Författare :Annika Vänje; Industriell ekonomi o organisation / Ergonomi; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER