Sökning: "Industriell arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 278 avhandlingar innehållade orden Industriell arbetsvetenskap.

 1. 1. Malmens manliga mysterium : En interaktiv studie om kön och tradition i modernt gruvarbete

  Författare :Eira Andersson; Anna Fogelberg-Eriksson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen bidrar till förståelse för yrkeslivets betydelse för en uppdelning mellan män och kvinnor, manlighet och kvinnlighet. Genom att belysa hur maskulinitet gestaltas och förhandlar i en mansdominerad industrikontext, som gruvarbete, kan vi förklara ordningar mellan män såväl som funktioner i en könssegregerad arbetsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Swedish Working Life Research : Formation and conceptual development of a research field in transition

  Författare :Carin Håkansta; Ann Bergman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the understanding of working life research in Sweden by focusing on the conceptual and institutional evolution of the field. The analyses include the roles of the researchers and other actors as well as theories and processes that form and have formed working life research. LÄS MER

 3. 3. Från Balanced Scorecard till Balanserad styrning : En longitudinell studie av införandet av ett modernt managementkoncept inom en svensk kommun

  Författare :Kent Nilsson; Rolf Solli; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Industriell arbetsmiljö : underlag för utformning av arbetsområden och arbetslokaler utifrån de arbetandes krav

  Författare :Bengt Nilsson; Ulf Ranhagen; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från de problem i arbetsmiljön som påvisats i de senaste årens livliga miljödebatt. Dess syfte är att ge både teoretiska och praktiska hjälpmedel för beskrivning och utformning av industriell arbetsmiljö utifrån de arbetandes krav. LÄS MER

 5. 5. Om organisering av det regenerativa arbetet : samtal om roll, process och interaktivt meningsskapande

  Författare :Ulf Ericsson; Marianne Ekman Rising; Birgitta Södergren; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Regenerative work; Organizing; Sensemaking; Leadership Management; Wellbeing and Health care; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : The focal point of this thesis is an interest in the phenomena of regenerative work, which is a work that has the potential of recreating and developing human resources and energy. The aim is to make a contribution, by presenting a supplementary perspective, to this area of research by considering regenerative work through a process perspective where the centre of interest is transferred from being a question of what to a question of how? The guiding research question is as follows: How could the organizing processes of regenerative work be understood? - more specifically - through an interactive approach the purpose is to describe, analyze and understand those everyday processes that have implications for regenerative work. LÄS MER