Sökning: "prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet prestation.

 1. 1. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Public Private Business Models for Defence Acquisition - A Multiple Case Study of Defence Acquisition Projects in the UK

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Thomas Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Defence transformation; military logistics; supply chain; support chain; defence acquisition; Business Model; Public Private Participation; Cooperation and Partnership; Value-for-Money; performance; risk; multiple case study; misalignment; transformation av försvaret; militär logistik; försörjnings- och underhållskedja; försvarsanskaffning; affärsmodell; offentlig privat samverkan; valuta för pengarna; prestation; multipel fallstudie; inkonsekvens;

  Sammanfattning : Alltsedan det kalla kriget slutade har försvarssektorn, framförallt militär logistik och försvarsmaterielanskaffning, genomgått en genomgripande transformation. Flera faktorer har bidragit till transformationen: förändringar i länders och organisationers försvars- och säkerhetspolitik; reducerade försvarsbudgetar; deltagande i fredsbevarande och fredsframtvingande operationer; erfarenheter från dessa operationer, inte minst inom logistikområdet; den revolutionära utvecklingen inom Informations- och Kommunikationsteknologin; utvecklandet av nya koncept inom företagande och affärslogistik; samt förändringar in den europeiska lagstiftningen avseende offentlig upphandling. LÄS MER

 3. 3. Psychological consequences of moral labelling in the built environment

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Andreas Haga; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eco-label effect; performance; perception; judgment; moral labels; social judgement; lamp; label; miljöetiketteringseffekt; prestation; perception; bedömning; moraliska etiketter; sociala bedömningar; lampor; etikett;

  Sammanfattning : Climate change is strongly linked to human behavior and technologies, and many of the barriers to sustainable behavior are rather psychological than technological. More sustainable technologies and food products have been introduced to combat climate change, most often labeled with morally loaded labels such as “organic” or “environmentally friendly”. LÄS MER

 4. 4. Educational reform under political transition : a study of change in Portuguese education in the 1970's

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Maria Emília Catela; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningspolitik; Utbildningsreformer; Skolan; Matematik; Prestation; Portugal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Retrofitting CHP Plant and Optimization of Regional Energy System

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Song Han; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; annual performance; combined heat and power; drying; ethanol; integration; part-load.; årliga prestation; kraftvärme; torkning; etanol; integration; del-last.; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The use of biomass-based combined heat and power (CHP) plants is considered by the EU administration to be an effective way to increase the use of renewables in the energy system, to reduce greenhouse gas emissions and to alleviate the dependency on imported fossil fuels. At present in Sweden, most of the CHP plants are operated in part-load mode because of variations in heat demand. LÄS MER