Sökning: "personlighetstest"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet personlighetstest.

 1. 1. Hållbar polisrekrytering Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Stefan Annell; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Development of the Stress Strategy Test as a personnel selection instrument

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Rolf Federmann; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; military personnel selection.; stress; cognition; personality; personnel selection; Serial Colour Word Test; Stroop effect; Stroop test; Stress Strategy Test;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver utvecklingen av ett personlighetstest, Stress Strategy Test (SST), och hur detta test kan skilja på olika personer utifrån personlighet och de särskilda kognitiva strategier de använder sig av. Det relateras också till ett begåvningstest och psykologintervju av över tretusen individer. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av ett test av gruppledarbeteende i mötessituationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kjell Ledin; Luleå tekniska universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk psykologi; Engineering Psychology;

  Sammanfattning : I de psykologiska tester som används idag vid chefsurval mäts ofta personliga karakteristika (traits). Huvudsyftet med detta arbete har varit att utifrån ett empiriskt underlag utveckla ett gruppledartest som utgår ifrån olika gruppmötessituationer där deltagarna presenteras responser att ta ställning till. LÄS MER

 4. 4. Psychological methods for the assessment of chronic toxic encephalopathy and multiple chemical sensitivity

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Kai Österberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industrial medicine; Occupational health; Psykologi; Psychology; organic solvents; personality; neuropsychology; Multiple chemical sensitivity; toxic encephalopathy; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en granskning av ett antal psykologiska metoder i syfte att förbättra bedömning/diagnostik av två olika tillstånd förknippade med kontakt med kemikalier: (1) kronisk nedsättning av hjärnfunktion till följd av långvarig kontakt med lösningsmedel i yrket (toxisk encefalopati, förkortat TE), och (2) överkänslighet för kemikalielukter av okända orsaker (eng.: multiple chemical sensitivity, förkortat MCS). LÄS MER