Sökning: "general and crystallized intelligence"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden general and crystallized intelligence.

 1. 1. Hållbar polisrekrytering : Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Författare :Stefan Annell; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Cognitive abilities - aspects of structure, process and measurement

  Författare :Berit Carlstedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive abilities; factor models of intelligence; Enlistment battery; hierarchical models; item sequencing; construct validity; differentiation hypothesis; test evaluation; structural equation modeling;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to describe the development of the Swedish system of measuring cognitive abilities applied at enlistment of conscripts. The Enlistment Battery has been used for more than fifty years to classify 18-year old men into military positions for their compulsory service. LÄS MER