Sökning: "efterkrigstiden"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet efterkrigstiden.

 1. 1. Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

  Författare :Kristoffer Holt; Martin Kylhammar; Patrik Lundell; Kim Salomonsson; Kim Salomon; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Ivar Harrie; Expressen; Swedish tabloid; cold war; public discourse; humanism; sexuality; education; press; press history; communication history; media history; cultural radicalism; Ivar Harrie; Expressen; offentligt samtal; publicist; humanism; kulturradikalism; kalla kriget; efterkrigstiden; mediehistoria; kvällspress; chefredaktör; ideologi; idékritik; bildning; sexualdebatt; religionsdebatt; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; presshistoria; offentlighetsdebatt; yttrandefrihet; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga samtal genom att framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och kulturella problemställningar, ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget, synen på sexualiteten, kristendom och humansim samt bildningsfrågan. LÄS MER

 2. 2. Bilateral shipping and trade : Swedish-Finnish experiences in the post-war period

  Författare :Lars Fredrik Andersson; Olle Krantz; Jari Ojala; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Economic history; convergence; economic integration; trade; bilateral; intra-industrial trade; inter-industrial trade; shipping; ferry services; gravity equation; economies of scope; economies of scale; economies of density; post-war period; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis explores the bilateral shipping and trade between Finland and Sweden during the post-war period. It comprises five articles and one introductory chapter for which the common point of departure is the growth and transformation of bilateral trade and shipping. LÄS MER

 3. 3. Revolution and religion in Ethiopia : a study of church and politics with special reference to the Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus 1974-1985

  Författare :Øyvind M. Eide; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrkohistoria; Etiopien; Eritrea; Efterkrigstiden; Historia; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 5. 5. Bulten och arbetskraftsinvandringen : Analys av ett industriföretags rekryteringstrategier åren 1947-1967

  Författare :Olle Jansson; Lars Magnusson; Sofia Murhem; Nils Edling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; arbetskraftsinvandring; rekrytering; efterkrigstiden; verkstadsindustri; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER