Sökning: "sociotechnical systems analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden sociotechnical systems analysis.

 1. 1. Sociotechnical system studies of the reduction of greenhouse gas emissions from energy and transport systems

  Författare :Linda Olsson; Mats Söderström; Annelie Carlson; Magdalena Fallde; Elisabeth Wetterlund; Kes McCormick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy systems; transport systems; greenhouse gas emissions; energy policy; transport policy; sociotechnical systems analysis; wicked problem; Energisystem; transportsystem; växthusgasutsläpp; energipolicy; transportpolicy; socioteknisk systemanalys; wicked problem;

  Sammanfattning : It is agreed that greenhouse gas (GHG) emissions from energy and transport systems must be reduced. Technical means exist to reduce GHG emissions from these sources. However, these emission-reduction measures are not implemented to a high enough degree. LÄS MER

 2. 2. Change and resistance to change in health care : Inertia in sociotechnical systems

  Författare :Thomas Lind; Åsa Cajander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : This thesis explores change and resistance to change of IT systems in organisations from a sociotechnical perspective. The work is drawing on empirical data gathered during two Action Research projects in Swedish Health Care: one regarding the deployment of electronic patient record systems within health care organisations, and the other regarding the deployment of eHealth services geared towards patients and citizens. LÄS MER

 3. 3. New Forms of Collaboration in Emergency Response Systems : A framework for participatory design of information systems

  Författare :Kayvan Yousefi Mojir; Sofie P Pilemalm; Stefan Holgersson; Björn JE Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : An emergency response systems (ERS) is usually responsible for delivering essential services to save lives and minimise environmental damage in case of small, frequent or large-scale emergencies. The ongoing global financial crisis, lack of professional resources, public sector cuts and rising public expectations are some of the challenges ERSs currently are facing. LÄS MER

 4. 4. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 5. 5. Multiple Imaginaries of the Fossil Fuel Free Future : Biogas and Electricity in Swedish Urban Transport

  Författare :Amelia Mutter; Harald Rohracher; Jane Summerton; Magdalena Kuchler; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sociotechnical imaginaries; biogas; electric vehicles; obduracy; sociotechnical change; urban transport; sociotekniska föreställningar; biogas; elfordon; tröghet; sociotekniska förändring; stadstrafik;

  Sammanfattning : I kölvattnet av klimatkrisen har det blivit allt tydligare att det fossilbaserade transportsystemet måste genomgå en global omvandling. Många alternativ för förnyelsebara drivmedel har föreslagits, alla omgivna av föreställningar om hur dessa tekniker kommer att bidra till en bättre framtid. LÄS MER