Sökning: "distansutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet distansutbildning.

 1. 1. Konstruktivism i distansutbildning : studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande

  Författare :Kjell Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; constructivistic learning; distance education; video courses; learning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to clarify whether there would be difficulties in using constructivistic learning in distance education in which interactive video was used. Other purposes of the thesis were to study the quality of learning in distance education compared to conventional education, and to study the quality of learning in constructivistic education compared to traditional education. LÄS MER

 2. 2. Videokonferens i distansutbildning : En studie av interaktion

  Författare :Ruth Unander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Designing for eAssessment of higher order thinking : An undergraduate IT online distance education course in Sri Lanka

  Författare :Hakim Usoof; Brian Hudson; Eva Lindgren; Gihan Wikramanayake; Priyantha Hewagamage; Patrick Dillon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; Assessment; Distance Education; Higher order thinking; Collaborative learning; Higher education; Plagiarism; Keystroke dynamics; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; computer and systems sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Distance education has seen rapid growth over the recent decades. The rapid development of Information Communication Technology [ICT] has been one of the main drivers of this growth in distance education. However, distance education and ICT themselves posts challenges to both students and educators alike. LÄS MER

 4. 4. Online teaching practices : Sociomaterial matters in higher education settings

  Författare :Karin Bolldén; Madeleine Abrandt Dahlgren; Ann-Marie Laginder; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse online teaching practices in the Swedish higher education context. The study had an online ethnographic approach and was based on empirical data on the teaching in two university courses. LÄS MER

 5. 5. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER