Sökning: "distansutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet distansutbildning.

 1. 1. Konstruktivism i distansutbildning : studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande

  Författare :Kjell Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; constructivistic learning; distance education; video courses; learning;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to clarify whether there would be difficulties in using constructivistic learning in distance education in which interactive video was used. Other purposes of the thesis were to study the quality of learning in distance education compared to conventional education, and to study the quality of learning in constructivistic education compared to traditional education. LÄS MER

 2. 2. Videokonferens i distansutbildning : En studie av interaktion

  Författare :Ruth Unander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Författare :Rose-Marie Olsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-supported distance education; Datorstödd distansutbildning; Computer-supported distance education contextual phenomena in education flexible learning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen; Computer-assisted education; Datorstödd undervisning; datorstödd distansutbildning;

  Sammanfattning : This thesis is about the importance of context to learning processes in computer-supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer-supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. LÄS MER

 4. 4. Designing for eAssessment of higher order thinking : An undergraduate IT online distance education course in Sri Lanka

  Författare :Hakim Usoof; Brian Hudson; Eva Lindgren; Gihan Wikramanayake; Priyantha Hewagamage; Patrick Dillon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Learning; Assessment; Distance Education; Higher order thinking; Collaborative learning; Higher education; Plagiarism; Keystroke dynamics; pedagogik; Education; pedagogiskt arbete; educational work; computer and systems sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Distance education has seen rapid growth over the recent decades. The rapid development of Information Communication Technology [ICT] has been one of the main drivers of this growth in distance education. However, distance education and ICT themselves posts challenges to both students and educators alike. LÄS MER

 5. 5. Online teaching practices : Sociomaterial matters in higher education settings

  Författare :Karin Bolldén; Madeleine Abrandt Dahlgren; Ann-Marie Laginder; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Practice theory; sociomaterial; ICT; distance education; e-learning; online ethnography; internet research; higher education; virtual worlds; LMS; VLE; Praktikteori; sociomaterialitet; IKT; distansutbildning; e-lärande; onlineetnografi; internetforskning; högre utbildning; virtuella världar; LMS; VLE;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse online teaching practices in the Swedish higher education context. The study had an online ethnographic approach and was based on empirical data on the teaching in two university courses. LÄS MER