Sökning: "Stefan Holgersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Stefan Holgersson.

 1. 1. IT-system och filtrering av verksamhetskunskap : kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system

  Författare :Stefan Holgersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Beslutsfattare skall utifrån information från bland annat IT-system göra prioriteringar och styra organisationen på ett effektivt sätt. Vad blir följderna för kvaliteten på beslutsunderlag, analyser och beslut om forskare, analytiker, journalister och beslutsfattare främst anlägger ett avspeglingsperspektiv, d.v.s. LÄS MER

 2. 2. Yrke: POLIS : Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

  Författare :Stefan Holgersson; Göran Goldkuhl; Johannes Knutsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polis motivation IT-system yrkeskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt när man studerar antalet utfärdade rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. LÄS MER

 3. 3. Prognostic Factors in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)

  Författare :Georg Holgersson; Stefan Bergström; Michael Bergqvist; Simon Ekman; Fredrik Pontén; Henrik Riska; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NSCLC; prognostic factors; survival; histology; anemia; leukocytosis; thrombocytosis; Oncology; Onkologi;

  Sammanfattning : Background: Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the cancer disease with the highest mortality globally. About 75% of NSCLC patients are diagnosed in an advanced stage where surgical treatment is not possible. For patients with locally advanced disease without distant metastases, the treatment of choice is curatively intended radiotherapy. LÄS MER

 4. 4. Systemutveckling för riskbaserad tillsyn : Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst

  Författare :Eva Karlsson; Karin Axelsson; Owen Eriksson; Stefan Holgersson; Erik Perjons; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts vid en myndighet som bedriver statlig tillsyn över det svenska järnvägssystemet. När myndigheten beslutade att deras tillsyn skulle vara riskbaserad uppstod behov att se över och eventuellt förändra myndighetens verksamhetsprocesser utifrån ett riskbaserat synsätt. LÄS MER

 5. 5. Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations : The Case of Swedish Emergency Response

  Författare :Kayvan Yousefi Mojir; Sofie Pilemalm; Stefan Holgersson; Johanna Sefyrin; Erik Borglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Information systems (IS) seem prevalent in modern societies and have resulted in the rapid digitalisation of different societal sectors. One application domain of IS is emergency response, which is responsible for delivering essential services to save lives and minimise environmental damage in both small , frequent and large-scale emergencies. LÄS MER