Sökning: "urban transport"

Visar resultat 1 - 5 av 190 avhandlingar innehållade orden urban transport.

 1. 1. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 2. 2. Patterning the Dutch Compact City

  Författare :David Chapman; Matthew Carmona; David Banister; Bartlett School of Planning University College London; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : A major challenge to town planners in Britain is to help fulfil current and future housing need in a sustainable manner and avoid excessive development land take.This thesis therefore establishes what future development models are currently under debate and undertakes extensive research into Governments preferred option the 'Compact City'. LÄS MER

 3. 3. Urban freight transport sustainability - the interaction of urban freight and intermodal transport

  Författare :Sönke Behrends; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modal shift; urban sustainability; transport planning; pre- and post haulage; rail freight; sustainable freight transport; Framework for Strategic Sustainable Development; urban freight transport; longer and heavier vehicles; intermodal road-rail transport;

  Sammanfattning : Intermodal road-rail transport (IRRT) has a significant urban dimension that affects the environmental benefits and the modal shift potential of rail freight. A sustainable modal shift, i.e. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Freight Transport from an Urban Perspective

  Författare :Sönke Behrends; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainable transport; urban freight transport; intermodal transport; rail transport; Sustainability;

  Sammanfattning : The trend of growing road freight transport causes significant negative impacts on the society, economy and environment. A substantial share of the road freight sector’s externalities is imposed on urban areas because cities are the main destination for freight flows either for production, consumption or for transfer to other locations. LÄS MER

 5. 5. Sensitising Urban Transport Security : Surveillance and Policing in Berlin, Stockholm, and Warsaw

  Författare :Ola Svenonius; Fredrika Björklund; Rune Premfors; Peo Hansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban security; security governance; public transport; surveillance; police; private security; emotion; fantasy; fear of crime; discourse analysis; Berlin; Stockholm; Warsaw; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The city as a focal point of both domestic and international security policy is characteristic of the 21st century security landscape in Europe. Amidst the 'War on Terror' and the pan-European battle against organised crime, the city is the location where global processes are actually taking place. LÄS MER