Sökning: "smoking habits"

Visar resultat 1 - 5 av 147 avhandlingar innehållade orden smoking habits.

 1. 1. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  Detta är en avhandling från Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Författare :Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. LÄS MER

 2. 2. Smoking cessation and health promotion around pregnancy

  Detta är en avhandling från Lena Lendahls N. Klöxhultsv. 5 343 36 Älmhult

  Författare :Lena Lendahls; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; Public health; health providers.; health counselling; intervention; smoking cessation; cotinine; risk factors; Pregnancy; smoking habits;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I början av 1980-talet rökte ungefär var tredje gravid kvinna i Sverige. Detta innebar att rökning under graviditet var lika vanligt förekommande som rökning bland den vuxna befolkningen i övrigt. LÄS MER

 3. 3. Maternal smoking and congenital malformations

  Detta är en avhandling från Tornblad Institute, Biskopsgatan 7, S-223 65 Lund, Sweden

  Författare :Karin Källén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; teratologi; Utvecklingsbiologi; embryology human ; ontogeny; Epidemiology; smoking; malformation; pregnancy; registry; confounders; teratology; Development biology; embryologi människa ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Moderns rökning under graviditet och risk för medfödda missbildningar. Ungefär två procent av alla nyfödda föds med någon missbildning såpass allvarlig att den rapporteras till missbildningsregistret och/eller till det medicinska födelseregistret. LÄS MER

 4. 4. Smoking, snuffing and oral health with special reference to dental caries

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lena Hellqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental Hygiene; Oral hälsa; carbohydrates; dental care habits; dental caries; nicotine-containing snus; nicotine-free snus; plaque pH; salivary factors; smokeless tobacco; smoking; snuff; socioeconomic factors; tobacco;

  Sammanfattning : Background and aims: This thesis describes oral health and the use of tobacco with the emphasis on dental caries and Swedish snuff (snus). There appears to be a general opinion in Sweden that snus protects against caries, but there are no scientific studies that support these speculations. LÄS MER

 5. 5. Prognostic factors for squamous cell cervical cancer tumor markers, hormones, smoking, and S-phase fraction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Annika Lindström; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; onkologi; Oncology; Cervical cancer; squamous cell carcinoma; sex steroid hormones; smoking; S-phase fraction; tumor markers; LRIG1; prognosis.;

  Sammanfattning : Cervical cancer is the second most common malignancy in women worldwide and one of the leading causes of cancer mortality globally. In patients with invasive cervical cancer prognostic factors are of value for the choice of treatment, monitoring of treatment and follow-up. LÄS MER