Sökning: "health providers"

Visar resultat 1 - 5 av 317 avhandlingar innehållade orden health providers.

 1. 1. Smoking cessation and health promotion around pregnancy

  Detta är en avhandling från Lena Lendahls N. Klöxhultsv. 5 343 36 Älmhult

  Författare :Lena Lendahls; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi; Public health; health providers.; health counselling; intervention; smoking cessation; cotinine; risk factors; Pregnancy; smoking habits;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I början av 1980-talet rökte ungefär var tredje gravid kvinna i Sverige. Detta innebar att rökning under graviditet var lika vanligt förekommande som rökning bland den vuxna befolkningen i övrigt. LÄS MER

 2. 2. Strengthening lifestyle interventions in primary health care the challenge of change and implementation of guidelines in clinical practice

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Therese Kardakis; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health orientation; health promotion; prevention; primary health care; readiness for change; lifestyles; clinical practice guidelines; implementation; guideline development; tobacco use; alcohol use; unhealthy eating habits; physical activity; organizational support; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Lifestyle habits like tobacco use, hazardous use of alcohol, unhealthy eating habits and insufficient physical activity are risk factors for developing non-communicable diseases, which are the leading, global causes of death. Furthermore, ill health and chronic diseases are costly and put an increased burden on societies and health systems. LÄS MER

 3. 3. Simplifying Reproductive Health in Low-Resource Settings Access to medical abortion and contraceptive choice, the importance of gendered structures in Rajasthan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mandira Paul; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical abortion; Contraception; Access; Simplified; Gender; Sexual and reproductive health and rights; India; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : India introduced family planning in the ‘50s, legalized abortion in the ‘70s, and accomplished a remarkable drop in maternal mortality and fertility since 1990. Nevertheless, abortions account for a large proportion of maternal deaths, and sterilization is the most frequently used contraception. LÄS MER

 4. 4. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  Detta är en avhandling från Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Författare :Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. LÄS MER

 5. 5. Assessing responsiveness in the mental health care system the case of Tehran

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ameneh Setareh Forouzan; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mental health care; responsiveness; health system; Iran; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: Understanding health service user perceptions of the quality of care is critical to developing measures to increase the utilisation of healthcare services. To relate patient experiences to a common set of standards, the World Health Organization (WHO) developed the concept of health system responsiveness. LÄS MER