Sökning: "breast cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 692 avhandlingar innehållade orden breast cancer.

 1. 1. High-throughput molecular techniques and personalized treatment for primary breast cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Martin Sjöström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Breast cancer : Multifocality, heterogeneity, and related genetic signatures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gyula Pekar; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; breast; breast cancer multifocality; molecular phenotypes; intertumoral heterogeneity; biobanking; gene copy number aberrations;

  Sammanfattning : Breast carcinoma often exhibits a complex subgross morphology and may occupy a large volume of the breast tissue and show unifocal, multifocal or diffuse growth patterns. Expression of estrogen- and progesterone receptors, HER2 overexpression, tumor grade, and proliferative activity allows us to classify breast carcinoma into molecular subgroups (Luminal A, Luminal B, HER2-type, triple negative, and basal-like). LÄS MER

 3. 3. Statins, HMGCR and Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Olöf Bjarnadottir; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; Statins; HMGCR; Cyclin D1; p27; Clinical trial; Gene expressionprofiling; cholesterol-lowering medication;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Clinical Aspects of Hereditary Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Niklas Loman, Dept of Oncology, Lund University Hospital SE-211 85 Lund, Sweden

  Författare :Niklas Loman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Cytologi; onkologi; cancerology; oncology; Cytology; Age of onset; Survival analysis; Incidence; Male breast cancer; Steroid receptors; BRCA2; BRCA1; Breast cancer; hereditary;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kliniska aspekter på ärftlig bröstcancer, en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Ungefär 10% av kvinnorna i den svenska befolkningen får någon gång under livet denna sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Predictors of Lymph Node Metastasis in Primary Breast Cancer - Risk Models for Tailored Axillary Management

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Looket Dihge; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast Cancer; Axillary lymph node dissection; Sentinel lymph node biopsy; Ultrasonography; Nomogram; Artificial neural network; Gene Expression; Prediction model;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning1,7 miljoner nya fall av bröstcancer diagnosticeras årligen i världen. Bröstcancer är kvinnans vanligaste tumörsjukdom och i västvärlden samt Sverige kommer var åttonde till var nionde kvinna att insjukna under sin livstid. LÄS MER