Sökning: "primary school pupils"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden primary school pupils.

 1. 1. What Role of God and National Curriculum in School life? : A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Författare :Åsa Brattlund; Holger Daun; Geoffrey Walford; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative study; International Education; independent school; school leader; intercultural; confessional school; faith school; religious education; confessional; school head; islamiska skolor; muslim; muslimska skolor; grundskolor; jämförande studie; internationell pedagogik; interkulturell; konfessionella skolor; religiösa skolor; skolledare; International education; Internationell pedagogik; internationell pedagogik; International Education; comparative; islamisk skola; muslimsk skola; grundskola; friskola; fristående skola; konfessionell skola; religiös skola; religionsundervisning; konfessionell; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and two in England.The specific objectives of the study are:  to examine educational policies with regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England; to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with two such schools in England; and in these four schools to describe and examine the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters between the values found in the national curriculum of Sweden and England respectively and the principles and ethics embodied in their private philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal role model they emulate; to describe and examine the expectations and views of parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and; finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden to MP schools. LÄS MER

 2. 2. Elevers möten med matematik : En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1

  Författare :Sofie Arnell; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Hanna Palmér; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; encounters with mathematics; actions; possible learning; mathematics teaching and learning; preschool class; primary school; activity theory; elever; möten med matematik; handlingar; möjligt lärande; matematikundervisning; matematikdidaktik; förskoleklass; grundskolans tidigare år; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Många och positiva tidiga möten med matematik är betydelsefulla för barns och elevers matematiklärande. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1 genom att undersöka, analysera och beskriva dem. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan hem och skola : Erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete

  Författare :Gunilla Johansson; Karin Wahlberg Orving; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperation between pupils; parents and teachers; compulsary school; primary classes; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to shed light upon several questions regarding co -operation between the home and school, based upon earlier research and empirical studies. The study focused on the opportunities and drawbacks as well as on the motives for home and school cooperation. LÄS MER

 4. 4. Doing research in primary school : information activities in project-based learning

  Författare :Anna Lundh; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; elementary education; ICT; information activities; information literacy; information needs; information practice; information seeking; information use; learning; multimodality; primary school pupils; question-negotiations; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dansens plats i skolan : Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun

  Författare :Anna Lindqvist; Christina Segerholm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Dance as art; education; primary school; pupils; learning; tradition;

  Sammanfattning : In 1977 Skellefteå municipality started their work with dance as art in the primary school. By this time, education in the art of dance was an unusual activity in Swedish schools. Commissioned by the Ministry of Education, Swedish Arts Council begun a development work 20 years ago. LÄS MER