Sökning: "förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet förskoleklass.

 1. 1. Läraridentiteter i förskoleklass. : Berättelser från ett gränsland

  Författare :Helena Ackesjö; Eva Johansson; Per Lindqvist; Birgitta Qvarsell; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskoleklass; läraridentiteter; gränsland; samverkan; övergångszon; gränsmarkeringar; identitetskonstruktion; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Professionsstudier; Studies of Professions;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om fostran i förskoleklass

  Författare :Maria Thelander; Malmö högskola; []
  Nyckelord :fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER

 3. 3. Att räkna med alla elever : följa och främja matematiklärande i förskoleklass

  Författare :Helena Vennberg; Maria Berge; Gunnar Sjöberg; Anna Ida Säfström; Jorryt van Bommel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Preschool-class; mathematics; assessment; intervention; at-risk-student; special educational needs; Förskoleklass; matematik; specialpedagogik; lärande; bedömning; i-risk-elev; intervention; SUM; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har en speciell position mellan två skilda kulturer där utveckling och lärande har olika betydelse. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om förskoleklasslärares möjligheter att följa och främja alla elevers utveckling och lärande i matematik. Avhandlingen består av fyra studier. LÄS MER

 4. 4. Barns övergångar till och från förskoleklass : Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter

  Författare :Helena Ackesjö; Per Lindqvist; Eva Johansson; Frithiof Sahlström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Övergångar; förskola; förskoleklass; gränser; identitetskonstruktion; kontinuitet; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to gain knowledge of how the transitions to and from preschool class are described and understood by children. Previous research has indicated that transitions between different school forms can be seen as both problematic and threatening. LÄS MER

 5. 5. Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett gränsland

  Författare :Helena Ackesjö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskoleklass; identiteter; gränsland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER