Sökning: "Socio-legal"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Socio-legal.

 1. 1. Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  Författare :Patrik Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deficient infrastructure.; exploitation; social injustice; social inequality; poverty; child soldiers; rural poverty; urban poverty; system conditions; will; values; norms; socio-legal; Paraguay; UNCRC; normative reality; legal ideals; Child labor; children s rights; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Juvenile law; Rätt rörande minderåriga;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling i Rättssociologi handlar om barns rättigheter och barnarbete i Paraguay. Problematiken kring barnarbete i Paraguay är central för avhandlingen och författaren har undersökt samt beskrivit de rättsliga ideal som är tänkta att upprätthålla och stärka det rättsliga skyddet för barns rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Legislating death : socio-legal studies of the brain death controversy in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dimitris Michailakis; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Staaf; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. LÄS MER

 4. 4. Quello che conta - A Socio-Legal Analysis of Accounting for Sustainable Companies

  Detta är en avhandling från Department of Sociology of Law, Lund University

  Författare :David Monciardini; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial management; Environmental aspects; Environmental management; Social accounting; Sociological jurisprudence; Sustainable development;

  Sammanfattning : During more than three decades, corporate non-financial and sustainability reporting has been widely conceived as a voluntary practice, a matter of going beyond the requirements of the law. Therefore, it has been traditionally overlooked by legal and socio-legal scholars. However, during the last decade things have rapidly changed. LÄS MER

 5. 5. Rättssociologiska studier inom området autism. Rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö

  Detta är en avhandling från Department of Sociology of Law, Lund University

  Författare :Annika Pfannenstill; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; use of law; system-based knowledge; experience-based knowledge; knowledge rivalry; Socio-legal perspective; autism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the concept of autism from a socio-legal perspective and to analyze the actual use of law in an area where knowledge rivalry is present, as in the case of autism. The ambition is to illustrate how law reacts to, and deals with, rivalry fields of knowledge within the system of decision-making. LÄS MER