Sökning: "Socio-legal"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet Socio-legal.

 1. 1. Trans and Sex Change in Contemporary Iran : A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Zara Saeidzadeh; Liisa Husu; Jeff Hearn; Sofia Strid; Surya Monro; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Embodiment; Feminist politics; Gender sex; Iranian legal system; Islamic law; Misrecognition; Practices; Sex change; Shi’a jurisprudence; Trans men; Trans women;

  Sammanfattning : This thesis is a result of a qualitative study that investigates the socio-legal status of trans persons who undergo sex-change surgery in contemporary Iran. It examines how social practices of gender shape the lives of trans men and trans women in Iranian society. LÄS MER

 2. 2. Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Patrik Olsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deficient infrastructure.; exploitation; social injustice; social inequality; poverty; child soldiers; rural poverty; urban poverty; system conditions; will; values; norms; socio-legal; Paraguay; UNCRC; normative reality; legal ideals; Child labor; children s rights; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Juvenile law; Rätt rörande minderåriga;

  Sammanfattning : The present study is composed of eight chapters relating to children's rights and child labor activity in the Republic of Paraguay. The problem of child labor in Paraguay is central for this study and the legal ideals that are intended to uphold and strengthen the rights of the child are described and contrasted with the present normative reality in which the children work and live. LÄS MER

 3. 3. Legislating death : socio-legal studies of the brain death controversy in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dimitris Michailakis; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Staaf; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. LÄS MER

 5. 5. Quello che conta - A Socio-Legal Analysis of Accounting for Sustainable Companies

  Detta är en avhandling från Department of Sociology of Law, Lund University

  Författare :David Monciardini; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial management; Environmental aspects; Environmental management; Social accounting; Sociological jurisprudence; Sustainable development;

  Sammanfattning : During more than three decades, corporate non-financial and sustainability reporting has been widely conceived as a voluntary practice, a matter of going beyond the requirements of the law. Therefore, it has been traditionally overlooked by legal and socio-legal scholars. However, during the last decade things have rapidly changed. LÄS MER