Sökning: "Lars Elenius"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Lars Elenius.

 1. 1. Historia i bagaget : en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former

  Författare :Lars Andersson Hult; Lars Elenius; Henrik Åström Elmersjö; Sirkka Ahonen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :History; History didactics; Historical consciousness; Matrix; History test; High school students; History student teachers; social background; gender differences; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze and discuss why historical consciousness may be expressed in different ways and possible causes for these differences. High school students' and history student teachers’ answers to a historical test were analyzed in relation to historical consciousness. LÄS MER

 2. 2. Både finsk och svensk : modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939

  Författare :Lars Elenius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Modernisation; nationalism; ethnicity; assimilation policy; national identity; marriage pattern; language shift; Torne Valley; elementary school;

  Sammanfattning : This study deals with the impact by modernisation and nationalism on the ethnicity and national identity among the Finnish speaking minority in the Torne Valley in the north of Sweden. The starting point is 1809 when Sweden lost the Finnish part of the kingdom to Russia. LÄS MER

 3. 3. Förhistorien som kulturellt minne : historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010

  Författare :Lena Almqvist Nielsen; Lars Elenius; Karin Viklund; Hanna Markusson Winkvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Textbooks; History; History education; History didactics; History culture; Cultural memory; Prehistory; Primary school; Secondary school; textböcker; historia; utbildningshistoria; historiedidaktik; historiekultur; kulturellt minne; förhistoria; lågstadiet; mellanstadiet; historia; History;

  Sammanfattning : Scandinavian prehistory has hitherto received little attention in the field of history didactics. In Swedish schools, it is taught in the lower grades in accordance with traditional periodization: the Stone Age, Bronze Age, Iron Age and the Viking Age. LÄS MER

 4. 4. Ett med naturen : En studie av hur naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd och samiska rättigheter

  Författare :Tore Andersson Hjulman; Lars Elenius; Martin Hultman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Nature-Culture Dichotomy; National Parks; Sámi Politics; Nature Preservation; Negotiation; Nationalparker; Samepolitik; Naturskydd; Hembygdsvård; Historia; History;

  Sammanfattning : Tore Andersson Hjulman: One with Nature: An Inquiry into the Renegotiation of Nature in the Conflicts between Nature Preservation and Sámi Rights during the Interwar Period.[Ett med naturen: En studie av hur naturen omförhandlades i mellankrigstidens konflikter mellan naturskydd och samiska rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Populärhistoriens tjusning och kraft : Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995

  Författare :Fredrik Holmqvist; Lena Berggren; Lars Elenius; David Ludvigsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Popular history; popular historians; Peter Englund; Herman Lindqvist; Swedish history 1988-1995; historical culture; public history; rhetoric; historical narratives; historical accounts; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of popular history in Sweden from the late 1980’s to the mid 1990’s. The aim is to investigate and discuss Peter Englund’s and Herman Lindqvist’s historical accounts and their roles as public historians during the studied period. LÄS MER