Sökning: "public history"

Visar resultat 1 - 5 av 643 avhandlingar innehållade orden public history.

 1. 1. Historien i politiken : Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-1994

  Författare :Erik Axelsson; Jan Lindegren; Åsa Linderborg; Torbjörn Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; history of historiography; identity; contemporary history; political history; historical culture; narrative; use of history; Sweden; Norway; European Union; political rhetoric; Swedish history; Norwegian history; European history; Swedish historians; Norwegian historians; debate on EU-membership; 20th century; History subjects; Historieämnen; Historia;

  Sammanfattning : In this dissertation the use of history in public debate in Norway and Sweden in relation to membership in the European Union (EU) 1990–1994 is examined. The purpose is to contribute with new knowledge about the relationship between politics and writing history, as well as describe the role of history in national and other identities. LÄS MER

 2. 2. En helig allmännelig opinion : Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919

  Författare :Jonas Harvard; Svenbjörn Kilander; Ragnar Björk; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Swedish modern history; concepts of public opinion; [allmänna opinionen]; conceptual history; legitimacy; transformation of the public sphere; parliamentary debates; religious reform; constitutional reform; Press reform; Jürgen Habermas; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis analyses how 'public opinion' was conceptualised by Members of the Swedish Parliament (MPs) between 1848 and 1919. The source material consists of the printed minutes from parliamentary debates where issues such as religious freedom, constitutional reform and reform of the Press were discussed. LÄS MER

 3. 3. Mellan akademi och kulturpolitik : Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Författare :Andreas Åkerlund; Jan Lindegren; Donald Broady; Lars M Andersson; Norbert Götz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANITIES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; History subjects; Historieämnen; History; Historia; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria; Swedish language; Svenska språket; International education; Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER

 4. 4. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850

  Författare :Patrik Lundell; Broberg Gunnar; Dag Nordmark; Gunnar Broberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 5. 5. Dress Matters : Clothes and Social Order in Tallinn, 1600-1700

  Författare :Astrid Pajur; Margaret R. Hunt; Jonas Lindström; Janine Maegraith; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dress history; material culture; seventeenth century; social order; Sweden; Tallinn; social hierarchy; early modern guilds; consumer revolution; fashion; clothing; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation explores the relationship of clothes and social order in early modern Europe. The period has often been characterised as inert and immobile, with especially middling and poorer people living in a sartorially drab world, but a number of historians have demonstrated that it was also a period of profound material change, with consumer demand, democratisation of fashion and global trade engendering cosmopolitan sensibilities earlier than thought. LÄS MER