Sökning: "mobilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet mobilitet.

 1. 1. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Berg; Jan-Erik Hagberg; Marianne Abramsson; Lena Levin; Kerstin Westin; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys;

  Sammanfattning : Mobility is central to living an independent life, to participating in society, and  to maintaining well-being in later life. The point of departure in this thesis is that retirement implies changes in time-space use and interruption in routines, which influence demands and preconditions for mobility in different ways. LÄS MER

 2. 2. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 3. 3. Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mats Brusman; Tora Friberg; Lars Kvarnström; Ola Wetterberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Town planning; place; transport; mindscapes; local identity; Stadsplanering; trafik; plats; mobilitet; mindscapes; lokal identitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation studies how city planning is affected by notions on urbanity and ideas of the value of local places. Empirically, the dissertation deals with the development of the city of Norrköping in the 1990’s and the early 2000’s. LÄS MER

 4. 4. Arbetets geografi Kunskapsarbetets organisation och utförande i tidrummet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Kristina Trygg; Brita Hermelin; Gunnel Forsberg; Bertil Vilhelmson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geography of work; knowledge-intensive organizations; knowledge work; everyday life; practice; mobility; social interaction; arbetets geografi; kunskapsintensiva organisationer; kunskapsarbete; vardagsliv; praktik; mobilitet; social interaktion; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This is a thesis about knowledge-intensive work and the organizational con-texts of such work. The specific objective is to analyze the geography of work. LÄS MER

 5. 5. Arbetets geografi Kunskapsarbetets organisation och utförande i tidrummet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Kristina Trygg; Brita Hermelin; Gunnel Forsberg; Bertil Vilhelmson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geography of work; knowledge-intensive organizations; knowledge work; everyday life; practice; mobility; social interaction; arbetets geografi; kunskapsintensiva organisationer; kunskapsarbete; vardagsliv; praktik; mobilitet; social interaktion; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This is a thesis about knowledge-intensive work and the organizational con-texts of such work. The specific objective is to analyze the geography of work. LÄS MER