Sökning: "Kraft cooking"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden Kraft cooking.

 1. 1. Xylan Reactions in Kraft Cooking Process and Product Considerations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sverker Danielsson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Xylan; Kraft cooking; Paper strength; Sheet density; Methylglucuronic acid; Hexenuronic acid; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : Xylan is the main hemicellulose in birch, eucalyptus, and most other hardwood species. During kraft pulping a series of chemical reactions and physical processes involving xylan takes place. LÄS MER

 2. 2. Modified kraft pulping

  Detta är en avhandling från Institutionen för pappers- och massateknologi

  Författare :Peter Sandström; KTH.; [2000]
  Nyckelord :Delignification; Kraft cooking; Selectivity; Softwood;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Carbohydrate degradation and dissolution during Kraft cooking Modelling of kinetic results

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Dan Johansson; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik; Chemical Engineering; Kemiteknik; Kraft cooking; softwood; hardwood; cellulose; xylan; glucomannan; degradation; dissolution;

  Sammanfattning : Chemical pulp fibres from wood are commonly used in products associated with packaging as well as with printing and writing. The prevalent way of liberating fibres is by subjecting wood chips to Kraft cooking. This process has a history of almost 130 years and should be both well described and well established. LÄS MER

 4. 4. On the Physical Chemistry of Kraft Lignin – Fundamentals and Applications

  Detta är en avhandling från Magnus Norgren, Mid Sweden University, SE-851 70 Sundsvall, Sweden

  Författare :Magnus Norgren; Mittuniversitetet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; kraft lignin; sodium taurodeoxycholate; bile acid salts; stabilisa-tion; Hofmeister series; fractals; DLCA; RLCA; self-aggregation; colloid; self-diffusion coefficients; DLVO; Poisson-Boltzmann; pKa; dissociation; macromolecule; kraft cooking; lignin; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; cryo-TEM; light scattering; 1H PFG NMR;

  Sammanfattning : This thesis describes the physical chemistry of softwood kraft lignin in aqueous alkaline solutions. Both fundamental and applicational aspects are discussed. Kraft lignin originates either from pulp fibres or from black liquor produced by kraft cooking. LÄS MER

 5. 5. Extraction of Lignin from Kraft Cooking Liquor by Ultrafiltration

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Ola Wallberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lignin; Chemical technology and engineering; cooking liquor; kraft black liquor; Kemiteknik och kemisk teknologi; Ultrafiltration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lignin är ett biobränsle som kan extraheras från sulfatmassaindustrins koklutar (svartlut). Lignin kan även användas som specialkemikalie. Massaindustrin har därmed tillgång till en än så länge outnyttjad källa för inkomster. LÄS MER