Sökning: "Ketil Thorgersen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Ketil Thorgersen.

 1. 1. Unspoken truths : about aesthetics in Swedish schools

  Författare :Ketil Thorgersen; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Unspoken truths - about aesthetics in Swedish compulsory schools is a licentiate level thesis which investigates aesthetics in the Swedish compulsory school. The aim of the thesis is to recreate aesthetics as expressed in current curricula as well as in teachers' reflections. LÄS MER

 2. 2. Music from the Backyard : Hagström's Music Education

  Författare :Ketil Thorgersen; Sture Brändström; Ronny Lindeborg; Gunnar Ternhag; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hagström; music education; pragmatism; educational history; Hagström; musikpedagogik; pragmatism; utbildningshistoria; Music education; Musikpedagogik; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Klicka där!" : En studie om bildundervisning med datorer

  Författare :Catrine Björck; Anette Göthlund; Ketil Thorgersen; Helene Illeris; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; visual culture; aesthetic learning processes; compulsory school; discourse psychology; computer; digital technology; art education; visual literacy; media literacy; joint action; dialogism; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the teacher’s role when pupils are using computers to create their art work. Working with computers raises new questions for teachers and pupils. Working with digital technology requires teachers to develop new pedagogical, educational and classroom-oriented strategies. LÄS MER

 4. 4. Flickblickar : Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar

  Författare :Maria Eriksson; Hillevi Gantez; Ketil Thorgersen; Helene Illeris; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gaze; femininity; girls; the body; visual narratives; visual culture; art education; images; reflexive ethnography; enactment; aesthetics; leisure time; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : This thesis investigates enactments of femininities, bodies and images among young women in two art and design classes at urban Swedish upper-secondary schools. The theoretical framework combines visual culture, performativity and new materialism, contributing to art education research and girlhood studies. LÄS MER

 5. 5. Musicking : Kreativ improvisation i förskolan

  Författare :Maria Wassrin; Karin Aronsson; Ketil Thorgersen; Johan Söderman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Musicking; participation; interaction; multimodality; creative improvisation; semiotic resources; Musicking; participation; interaktion; multimodalitet; kreativ improvisation; semiotiska resurser; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis draws on a video ethnography of music activities in a preschool setting in Sweden. It focuses on the participants’ co-construction of music activities and on their use of semiotic and material resources to constitute and sustain these activities. LÄS MER