Sökning: "middle management"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden middle management.

 1. 1. Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem : en studie av medelstora företag

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Lars Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; measurement; middle-sized manufacturing companies; fit; effectiveness; business strategy; production pechnology; enviroment; situation; Management Control Systems; contingency factors; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekonomistyrsystemens utformning och roll är sedan 1980-talet föremål för stor uppmärksamhet mot bakgrund av pågående förändringar i företagens tillverknings- och marknadsmiljö. En grundläggande frågeställning som behandlas i boken är vilken påverkan företagens situation har på ekonomistyrsystemets utformning och om olika ekonomistyrsystem är mer ändamålsenliga än andra i en specifik situation. LÄS MER

 2. 2. Marginal and Virtual Water for Sustainable Water Resources Management in Syria

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Khaldoon A. Mourad; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Arid and semiarid Middle Eastern countries generally, and Syria in particular, face serious water shortage problems and challenges with water sustainability. Climate change, population growth, and economic development play a major role in decreasing available water resources per capita. LÄS MER

 3. 3. Demand-Supply Chain Management

  Detta är en avhandling från Chalmers tekniska högskola

  Författare :Per Hilletofth; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; Technology; Demand-supply chain management DSCM ; Elements; Benefits; Requirements; Demand chain management DCM ; Supply chain management SCM ; Sweden; Sweden.;

  Sammanfattning : Purpose: This research aims to enhance the current understanding and knowledge of the demand-supply chain management (DSCM) concept by determining its elements, benefits, and requirements, as well as by analyzing key elements of the concept. Methodology: This research has utilized the case study strategy and the survey strategy, however, the case study strategy dominates. LÄS MER

 4. 4. Nursing management at a Swedish university hospital

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (Lime)

  Författare :Stina Fransson Sellgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; leadership behaviour; nursing management; work climate; job satisfaction; staff turnover;

  Sammanfattning : High turnover rate among nursing staff is a global problem and important for nurse managers to deal with. In order to help health care leaders to retain competent staff, it is important to improve the knowledge of the ways and the extent to which leadership behaviour relates to nurse job satisfaction and staff turnover. LÄS MER

 5. 5. Från dum till klok? - en studie av mellanchefers lärande

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Robert Wenglén; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Organizational science; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Pragmatism; Identity work; Managerial learning; Middle managers; Learning; Managerial work; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi tror på chefer och vi tror på lärande. Inte minst tror vi på chefers lärande. Den dominerande föreställningen är dessutom att chefer, via reflekterade erfarenheter, utvecklar en allt mer sofistikerad förståelse för sitt arbete, som i sin tur ligger till grund för ett skickligt agerande. LÄS MER