Sökning: "Mark Howells"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Mark Howells.

 1. 1. Exploring cross-resource impacts of urban sustainability measures : an urban climate-land-energy-water nexus analysis

  Författare :Rebecka Ericsdotter Engström; Viktoria Martin; Georgia Destouni; Vladimir Cvetkovic; Mark I. Howells; Nazmiye Ozkan; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; urban sustainability; CLEW nexus; water-energy nexus; nature-based solutions; SDG spillovers; Energy Technology; Energiteknik;

  Sammanfattning : In an increasingly urban world, cities' global resource uses grow. Two fundamental resources for making cities liveable are water and energy. These resources are also closely interlinked – systems that convert and deliver energy to cities require water, and urban water systems use energy. LÄS MER

 2. 2. Energy-Water and Agriculture Nexus to Support the Sustainable Management of Shared Water Resources

  Författare :Youssef Almulla; Viktoria Martin; Mark Howells; Francesco Gardumi; Vignesh Sridharan; Mikael Höök; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; shared water management; WEF nexus; agriculture; water and energy systems; hydropower; climate change; groundwater.; Delad vattenförvaltning; WEF-nexus; jordbruk; vatten och energisystem; vattenkraft; klimatförändring; grundvatten.; إدارة المياه المشتركة ؛ الترابط بين الموارد المائية و الطاقة والغذاء؛ أنظمة الطاقة؛ الطاقة الكهرومائية؛ تغير المناخ؛ المياه الجوفية.; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Throughout history, major rivers and shared water bodies have allowed civilizations to flourish, and the effective management of shared water bodies has always been a priority for societies and nations. Today, about 40% of the world’s population lives in proximity to the 286 transboundary river and lake basins that supply 60% of the world’s freshwater flows and make up about half of the Earth’s land area. LÄS MER

 3. 3. Transition Technologies for Electrification and Optimisation of Bus Transport Systems

  Författare :Dennis Dreier; Viktoria Martin; Dilip Khatiwada; William Usher; Semida Silveira; Mark I. Howells; Hannah Daly; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bus transport system; C40; Decarbonization; Electrification; GHG; Optimization; OSeMOSYS-PuLP; Plug-in hybrid-electric; Systems analysis; Transformation; Busstransportsysstem; C40; Elektrifiering; Koldioxidminskning; Laddhybrid; Optimering; OSeMOSYS-PuLP; Systemanalys; Transformation; Växthusgaser; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : The topical issue of climate change has increasingly become important as scenarios indicate an increase of 2.5–7.8°C in the global mean temperature by the end of this century, if no greenhouse gas emissions are reduced. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Energy Access for All : Initial tools to compare technology options and costs

  Författare :Francesco Fuso Nerini; Mark Howells; Hisham Zerriffi; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : This thesis presents analytical advances to support quantitative insights into national and local policies for achieving energy access goals. The key objective is the creation of an analytical tool to compare technology options for achieving energy access goals and to estimate the cost of reaching those goals. LÄS MER

 5. 5. Advancing the state of geospatial electrification modelling: New data, methods, applications, insight and electrification investment outlooks

  Författare :Alexandros Korkovelos; Viktoria Martin; Mark I. Howells; Francesco Fuso Nerini; Hans-Holger Rogner; Ed Brown; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning :  I skrivande stund uppskattas 860 miljoner människor globalt sakna tillgång till el. Målet att uppnå universal tillgång till el under det kommande decenniet – i enlighet med mål 7 av de globala målen för hållbar utveckling (SDG 7) – indikerar att många länder snart kommer att behöva införa riktlinjer, handlingsplaner och policys för att påskynda elektrifieringstakten. LÄS MER