Sökning: "grundvatten."

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet grundvatten..

 1. 1. Grundvatten i Uppsalatrakten

  Författare :Jan Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I Uppsalatrakten utförda geologiska undersökningar redovisas i några profiler. Fem av dessa är tvärprofiler genom Uppsalaåsen. De visar, att åsen uppenbarligen följer en förkastning från Flottsund i söder till Gamla Uppsala i norr. Åsens kärna ligger på den mot öster vettande förkastningsbranten. LÄS MER

 2. 2. Hydrogeochemistry of arsenic, fluoride, and other trace elements in groundwater in northern Tanzania : Occurrence, distribution, and impacts on drinking water quality

  Författare :Fanuel Josephat Ligate; Prosun Bhattacharya; Felix W Mtalo; Jyoti Prakash Maity; Joyanto Routh; KTH; []
  Nyckelord :Arsenic; Fluoride; Groundwater; Lake Victoria basin; Risk assessment; Sanya alluvial plain; Tanzania.; Aseniki; Bonde la Ziwa Victoria; Floridi; Maji yaliyopo ardhini; Tanzania; Tathmini ya hatari; Uwanda wa Aluvia ya Sanya.; Arsenik; Fluorid; Grundvatten; Viktoriasjön; Riskbedömning; Sanya alluvial slätt; Tanzania.; Mark- och vattenteknik; Land and Water Resources Engineering;

  Sammanfattning : The occurrence of arsenic (As), fluoride (F-), and other trace elements (TEs) with potential toxicity in groundwater is a global environmental concern. According to the National water resource mapping database, about 76 % of the drinking water supply in Tanzania is abstracted from groundwater sources. LÄS MER

 3. 3. Topographic Control of Groundwater Flow

  Författare :Lars Marklund; Anders Wörman; Shulan Xu; Roy Haggerty; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Groundwater; Modeling; Topography; Spectral analysis; Fourier series; Exact solu-tions; Multi-scale; Grundvatten; Modellering; Topografi; Spektralanalys; Fourier serier; Analytisk lösning; Flerskalig; Hydrology; Hydrologi; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Gravity is the main driving force for groundwater flow, and both landscape topography and geology distribute the effects of gravity on groundwater flow.  The groundwater table defines the distribution of the potential energy of the water. LÄS MER

 4. 4. Ballastindustrins miljöpåverkan, särskilt grustäkters inverkan på grundvattnet och efterbehandling av grustäkter

  Författare :Anna Sander; KTH; []
  Nyckelord :Grustäkter; Grundvatten; Sanering miljövård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Försurningens inverkan på grundvatten kring konstruktioner i Göteborg

  Författare :Kerstin Lekander; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; constructions; conductivity; sulphate; hardness; pH; nitrate; acid deposition; alkalinity; groundwater; urban; rural; acidification; soil;

  Sammanfattning : .... LÄS MER