Sökning: "Production Engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 3043 avhandlingar innehållade orden Production Engineering.

 1. 1. Coated Ferritic Stainless Steels as Interconnects in Solid Oxide Fuel Cells - Material Development and Electrical Properties

  Författare :Jan Gustav Grolig; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOFC; High Temperature Corrosion; ASR; Interconnects;

  Sammanfattning : Solid oxide fuel cells (SOFCs) are attracting increasing interest as devices with potentialuses in decentralized and clean electricity and heat production. Several challengeswith respect to materials have to be overcome to achieve efficiencies and life-spansthat are sufficient for long-term applications. LÄS MER

 2. 2. Robotic Friction Stir Welding for Flexible Production

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Jeroen De Backer; Högskolan Väst.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell arbetsvetenskap; Industrial engineering; Mechatronics; Mekatronik; Friction Stir Welding; Automation; Robotics; Aluminium; Lightweight design;

  Sammanfattning : Friction Stir Welding eller ”friktionsomrörningssvetsning” är en svetsprocess som kräver ett roterande verktyg som genom friktionsvärme får materialet att mjukna. Verktyget blandar runt det plastiska materialet mekaniskt och skapar en fog av hög kvalité. LÄS MER

 3. 3. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. LÄS MER

 4. 4. Multi-Disciplinary Conceptual Design of Future Jet Engine Systems

  Detta är en avhandling från Cranfield : Cranfield University

  Författare :Konstantinos G. Kyprianidis; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gas Turbine; Intercooled; Recuperated; Turbofan; Future; Simulation; Performance; Aircraft; Emissions; Multi-disciplinary; Jet Engine; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis describes various aspects of the development of a multi-disciplinary aero engine conceptual design tool, TERA2020 (Techno-economic, Environmental and Risk Assessment for 2020), based on an explicit algorithm that considers: engine performance, engine aerodynamic and mechanical design, aircraft design and performance, emissions prediction and environmental impact, engine and airframe noise, and production, maintenance and direct operating costs.As part of this research effort, a newly-derived semi-empirical NOx correlation for modern rich-burn single-annular combustors is proposed. LÄS MER

 5. 5. Heat Transfer Aspects of Using Phase Change Material in Thermal Energy Storage Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Justin NingWei Chiu; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermal energy storage; comfort cooling; phase change materials; heat transfer; TECHNOLOGY Engineering mechanics Mechanical and thermal engineering Thermal energy engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Mekanisk och termisk energiteknik Termisk energiteknik; TECHNOLOGY Materials science Other materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap Övrig teknisk materialvetenskap; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : Innovative methods for providing sustainable heating and cooling through thermal energy storage (TES) have gained increasing attention as heating and cooling demands in the built environment continue to climb. As energy prices continue to soar and systems reach their maximal capacity, there is an urgent need for alternatives to alleviate peak energy use. LÄS MER