Sökning: "Skänninge"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Skänninge.

 1. 1. Den goda döden : Arkeologiska studier av gravar och begravningspraxis i S:t Olof konventet i Skänninge

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Hanna Menander; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; graves; burial customs; Dominican convent; Skänninge; mendicant orders; arkeothantology; spatial practice; written sources; Dominican church room; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : ”The Good Death,” an archeological study of graves, burial rituals and practices at the Dominican convent St. Olof in Skänninge, is a dissertation arising out of the large grave materials from various archeological investigations of the convent. LÄS MER

 2. 2. Småstadens dynamik. Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630-1660

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Westling; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Demografi; befolkning; hantverkare; köpmän; Skänninge; Vadstena; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to modify the image of pre-industrial towns as towns of minor importance, i.e. passive and with low population and agrarian economical structure. The questions linked to the theoretical problem of this study are derived from these arguments. LÄS MER

 3. 3. Medeltider samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Universisty Electronic Press

  Författare :Göran Gruber; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 4. 4. Method for inductive case-based decision support system over the Internet : exemplified by ear, nose and throat diagnostics in primary care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Tom af Klercker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : This thesis is an example of an ear to loaf process:A Preliminary Essential Data Set (PEDS) for Ear, Nose and Throat (ENT) diagnostics in Primary Health Care (PHC) was established by infologic modelling of existing tractates, between the specialist organisations of ENT and PHC, and four contemporary text-books on the subject (I). The PEDS was then compared to the aggregated data from a sample of case-files from a Swedish PHC centre. LÄS MER