Sökning: "jordbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade ordet jordbruk.

 1. 1. Hållbart jordbruk? En studie om ekobönders förvaltarskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hans Strandberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainability; sustainable; agriculture; society; stewardship; steward; robust; Kristianstad; farmer; organic farmer; profitability; influence; eco-awareness; agroecology; agroecological; socioeconomy; socioeconomic; socioecology; socioecological; Hållbarhet; hållbart; jordbruk; samhälle; förvaltarskap; förvaltare; robust; robusthet; Kristianstad; bönder; bonde; ekobonde; ekobönder; lönsamhet; inflytande; ekomedvetenhet; agroekologi; sociekonomi; socioekologi; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : The term sustainable agriculture may be formulated, but not yet practically integrated in agriculture.This thesis investigates the organic farmers´ ideas and experiences of what they consider sustainable or not sustainable in agriculture. LÄS MER

 2. 2. Climate vulnerability assessment methodology Agriculture under climate change in the Nordic region

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lotten Wiréhn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. LÄS MER

 3. 3. Ecological interactions in human modified landscapes : Landscape dependent remedies for the maintenance of biodiversity and ecosystem services

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate research (CEC) & Department of Biology

  Författare :Arvid Bolin; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Central place foraging; Agriculture; Competition; Ecosystem service; Species coexistence; bumble bees; landscape ecology; Biodiversity; Agri-environment scheme; Central place foraging; jordbruk; konkurrens; landskaps ekologi; humlor; bin;

  Sammanfattning : Modern agricultural practices have led to an intensification of the agricultural landscape which has negatively affected both biodiversity and the ecosystem services it provides. In my thesis I have used ecological theory of optimal foraging to try and explain how landscape structure, landscape composition and agricultural management can explain the loss of biodiversity and how remedies can efficiently be implemented. LÄS MER

 4. 4. Afhandling i svenska hushålls-lagfarenheten om jordbrukets hinder och hjälp genom författningar vid städsel, lego och fardag i XVI cap. jorda balken. Hvilken läroöfning med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke vid kongl. academien i Upsala, under ... Pehr Niclas Christiernins inseende d. 4 april 1771 förmiddagen, uti den större carolinska lärosalen till offenteligt försvarande blifvit utgifven af Erik Fahlström ifrån Fahlun

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktryckare

  Författare :Pehr Niclas Christiernin; Uppsala universitet.; [1771]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jordbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Krediter i lust och nöd Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770‒1870

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marja Erikson; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freeholders; farming; credit; debt; probate inventories; agriculture; 19th century; skattebönder; Mälardalen; jordbruk; kredit; lån; bouppteckningar; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the role of loans and credit for Swedish freeholders (skattebönder) from 1770 to 1870. Particular emphasis is placed on the importance of credit for investments to improve agricultural operations, acquire land and respond to rural crises from the household perspective. LÄS MER