Sökning: "jordbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade ordet jordbruk.

 1. 1. Hållbart jordbruk? : En studie om ekobönders förvaltarskap

  Författare :Hans Strandberg; Dominic Power; David Kronlid; Eva Friman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sustainability; sustainable; agriculture; society; stewardship; steward; robust; Kristianstad; farmer; organic farmer; profitability; influence; eco-awareness; agroecology; agroecological; socioeconomy; socioeconomic; socioecology; socioecological; Hållbarhet; hållbart; jordbruk; samhälle; förvaltarskap; förvaltare; robust; robusthet; Kristianstad; bönder; bonde; ekobonde; ekobönder; lönsamhet; inflytande; ekomedvetenhet; agroekologi; sociekonomi; socioekologi; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : The term sustainable agriculture may be formulated, but not yet practically integrated in agriculture.This thesis investigates the organic farmers´ ideas and experiences of what they consider sustainable or not sustainable in agriculture. LÄS MER

 2. 2. Climate vulnerability assessment methodology : Agriculture under climate change in the Nordic region

  Författare :Lotten Wiréhn; Tina-Simone Schmid Neset; Björn-Ola Linnér; Giuseppe Feola; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. LÄS MER

 3. 3. Biochar systems across scales in Sweden : An industrial ecology perspective

  Författare :Elias Azzi; Cecilia Sundberg; Erik Karltun; Anders Strømman; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biochar; bioenergy; agriculture; climate change; carbon dioxide removal; negative emission technology; industrial ecology; life cycle assessment; material flow analysis; environmental systems analysis; biochar; bioénergie; agriculture; changement climatique; capture de dioxyde de carbone; technologie à émissions négatives; écologie industrielle; analyse de cycle de vie; analyse de flux de matière; analyse de systèmes environnementaux; Pflanzenkohle; Bioenergie; Landwirtschaft; Klimawandel; Kohlendioxid-Entfernung; Negative-Emissions-Technologie; Industrieökologie; Lebenszyklusanalyse; Stoffstromanalyse; Umweltsystemanalyse; الفحم الحيوي، الطاقة الحيوية، الزراعة، تغيّر المناخ، إزالة ثاني اوكسيد الكربون، التكنولوجيا السلبية الانبعاثات، الايكولوجيا الصناعية، تقييم دورة الحياة، تحليل تدفق المواد، تحليل الأنظمة البيئية; biokol; bioenergi; jordbruk; klimatförändring; koldioxidlagring; negativa utsläpp; industriell ekologi; livscykelanalys; materialflödesanalys; miljösystemanalys; Industrial Ecology; Industriell ekologi;

  Sammanfattning : Biochar – the carbon rich residue derived from biomass pyrolysis – is recognised as a potential solution to remove carbon dioxide from the atmosphere, while simultaneously delivering socio-environmental benefits through biochar use as a material. Perceived as a sustainable innovation, biochar has raised interest throughout the world. LÄS MER

 4. 4. Ecological interactions in human modified landscapes : Landscape dependent remedies for the maintenance of biodiversity and ecosystem services

  Författare :Arvid Bolin; Biodiversitet; []
  Nyckelord :Central place foraging; Agriculture; Competition; Ecosystem service; Species coexistence; bumble bees; landscape ecology; Biodiversity; Agri-environment scheme; Central place foraging; jordbruk; konkurrens; landskaps ekologi; humlor; bin;

  Sammanfattning : Modern agricultural practices have led to an intensification of the agricultural landscape which has negatively affected both biodiversity and the ecosystem services it provides. In my thesis I have used ecological theory of optimal foraging to try and explain how landscape structure, landscape composition and agricultural management can explain the loss of biodiversity and how remedies can efficiently be implemented. LÄS MER

 5. 5. Afhandling i svenska hushålls-lagfarenheten om jordbrukets hinder och hjälp genom författningar vid städsel, lego och fardag i XVI cap. jorda balken. Hvilken läroöfning med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke vid kongl. academien i Upsala, under ... Pehr Niclas Christiernins inseende d. 4 april 1771 förmiddagen, uti den större carolinska lärosalen till offenteligt försvarande blifvit utgifven af Erik Fahlström ifrån Fahlun

  Författare :Pehr Niclas Christiernin; Erik Fahlström; Pehr Niclas Christiernin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Jordbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER