Sökning: "historiebruk"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet historiebruk.

 1. 1. Uses of History in History Education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; historical culture; historical consciousness; history education; historical media; textbooks; popular history magazines; history teachers; Historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historieundervisning; historiska medier; läroböcker; populärhistoriska tidskrifter; historielärare; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; historia; History; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 2. 2. Uses of history in history education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uses of history; historical consciousness; historical culture; history education; history didactics; historical media; historiebruk; historiemedvetande; historiekultur; historieundervisning; historiedidaktik; historiska medier; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 3. 3. Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning : utveckling eller konflikt?

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Jonas Grundberg; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Medeltider samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Universisty Electronic Press

  Författare :Göran Gruber; Anders Kaliff; Peter Aronsson; Cornelius Holtorf; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 5. 5. På plats i historien Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Eskilsson; Erling Bjurström; Peter Aronsson; Svante Beckman; Lars Strömbäck; Bo Sundin; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Place; use of history; local history; local identity; local heritage societies; local heritage movement; social movement; Linköping; Östergötland; Plats; historiebruk; lokalhistoria; lokal identitet; hembygdsförening; hembygdsrörelsen; folkrörelse; Linköping; Östergötland; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Local heritage societies were established in Sweden for about a hundred years ago. The societies responded to the large changes of industrialisation, emigration and urbanisation during that time. Today there are about 2 000 societies with almost half a million members altogether. LÄS MER