Sökning: "historiebruk"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet historiebruk.

 1. 1. Uses of History in History Education

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; historical culture; historical consciousness; history education; historical media; textbooks; popular history magazines; history teachers; Historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historieundervisning; historiska medier; läroböcker; populärhistoriska tidskrifter; historielärare; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; historia; History; historiedidaktik; didactics of history; uses of history; history didactics; historiebruk; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 2. 2. Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning : utveckling eller konflikt?

  Författare :Jonas Grundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Business and economics; Ekonomi; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medeltider : samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Författare :Göran Gruber; Anders Kaliff; Peter Aronsson; Cornelius Holtorf; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 4. 4. Battlefields of memory : The Macedonian conflict and Greek historical culture

  Författare :Erik Sjöberg; Daniel Lindmark; Mohammad Fazlhashemi; Antonis Liakos; Klas-Göran Karlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Greece; history; 20th century; historical culture; uses of history; Macedonian question; historiography; nationalism; genocide; identity politics; Grekland; historia; 1900-talet; historiekultur; historiebruk; den makedonska frågan; historiografi; nationalism; folkmord; identitetspolitik; historia; History;

  Sammanfattning : In 1991, a diplomatic controversy arose between Greece and the newly independent Republic of Macedonia, regarding naming, minority rights and the use of historical symbols. The claims of the new state to the name Macedonia and the historical heritage associated with it were perceived as a threat against Greek national identity and history itself. LÄS MER

 5. 5. På plats i historien : Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

  Författare :Anna Eskilsson; Erling Bjurström; Peter Aronsson; Svante Beckman; Lars Strömbäck; Bo Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Place; use of history; local history; local identity; local heritage societies; local heritage movement; social movement; Linköping; Östergötland; Plats; historiebruk; lokalhistoria; lokal identitet; hembygdsförening; hembygdsrörelsen; folkrörelse; Linköping; Östergötland; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Local heritage societies were established in Sweden for about a hundred years ago. The societies responded to the large changes of industrialisation, emigration and urbanisation during that time. Today there are about 2 000 societies with almost half a million members altogether. LÄS MER