Sökning: "Företagsekonomiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 858 avhandlingar innehållade orden Företagsekonomiska institutionen.

 1. 1. Etableringsprocessen. Uppsala: Företagsekonomiska institutionen (mimeo)

  Författare :N. Hult; G. Odéen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetstrivsel och psykisk påfrestning : en studie av arbetsmiljö i samband med omlokalisering av statlig verksamhet

  Författare :Madeleine Hilding; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Conditions for successful co-operation : an institutional perspective on the network relationship as governance mode

  Författare :Jonas Dahlqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Företagsorganisation; Företagsledning; Företagsformer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Teknologi och ekonomisystem inom produktionsenheter : en undersökningsmodell

  Författare :Jonas Gerdin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Företagsekonomi; Redovisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Developing, recognizing and utilizing subsidiary competence : a study of MNC Centres of Excellence

  Författare :Christine Holmström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Multinationella; Företag; Företagsekonomi; Företagsledning; Beslutsmetoder; Planeringsmetoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER